• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

องค์พระเยซู เป็นความรักแท้ รักที่ไม่แปรเปลี่ยนไป
จิตใจของฉัน เปี่ยมไปด้วยรัก เป็นแรงพลังในใจ
เพราะฉันได้พบกับความหมายใหม่ 
เมื่อพระเยซูยอมตายเพื่อฉัน
ได้เจอความรักที่แสนยิ่งใหญ่
ได้เจอความหมายที่ใจต้องการ
ได้เจอความรักที่ฉันฝันใฝ่
ได้มาเติมเต็มข้างใน ให้ฉันสุขใจ

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon