• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

ลุกขึ้นเถิดคริสเตียนไทย ช้าอยู่ใยรีบนำวิญญาณ 
มาถวายแด่พระเจ้า รีบเร่งเร็วไว
เรากองทัพของพระคริสต์ ผู้พิชิตความมรณา
จงเดินทัพ ประจัญบาน ศัตรูหมู่มาร

ข้าได้ยิน พระสุรเสียง พระเจ้าตรัส เราจะใช้ผู้ใดไป
และผู้ใดจะไปแทนเรา ข้าพระองค์อยู่ที่นี่ทรงใช้เถิด

ลุกขึ้นเถิดคริสเตียนไทย จงร่วมใจทำงานพระเจ้า
พากันไปนำวิญญาณ ที่หิวกระหาย
มองทุ่งนาเหลืองอร่าม ยังขาดคนเก็บเกี่ยววิญญาณ
รีบเร่งเถิด อย่ามัวช้า รีบนำวิญญาณ

ลุกขึ้นเถิดคริสเตียนไทย ไปประกาศเรื่องข่าวประเสริฐ
ในทุกแดนทุกแห่งหน ที่คนบาปอยู่ ไปอาสาทำงาน
ของพระเจ้าเมื่อยังเยาว์วัย จงถวาย ใจกายา รับใช้พระองค์

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon