• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

ให้เราเอาใจของเรา มารวมกันเป็นพลัง 
เปลี่ยนแปลงให้โลกนี้ดูสวยงาม
พระเยซูจะนำและจะทำให้เราเป็นหนึ่ง 
รักพระองค์จะผูกพันเรารวมกัน

……จากนี้ ( จากวันนี้ ) เมื่อเราได้รวมใจ 
เราจะไปให้ถึง ถึงตามน้ำพระทัย
จะไปให้ไกลสุดฟ้า แม้หนทางยาวไกล 
เราจะไม่หวาดหวั่น เพราะเรารวมกัน 
ในองค์พระเยซู

มีอะไรมากมาย ที่เรายังคงต้องทำ
ให้เราได้พึ่งพาในพระองค์
เราจะรวมแรงกายด้วยดวงใจที่หลอมเป็นหนึ่ง 
พระเยซูจะนำไปถึงจุดหมาย

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon