• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

เราคือองค์พระเจ้าพระบิดา 
เราเปี่ยมด้วยความรักและเมตตา
เจ้าจงเข้ามาหาเรา เรียกเราว่าพระบิดา
มอบชีวิตเจ้าไว้กับเรา

เรานำการรักษาและฟื้นใจ
เราเป็นความหวังกำลังใจ
เจ้าจงวางชีวิตลง เราให้เจ้ามั่นคง
ให้เราจำเริญขึ้นในพระคุณ

เรารักเจ้า ลูกที่รักของเรา
จงวางใจในเราเสมอ
เรารักเจ้า ลูกที่รักของเรา 
จงอยู่ในอ้อมแขนของเรา

จงอยู่ในพระทัยเรา 
จงอยู่ในรักของเราเสมอไป

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon