Menu

            เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  ตัวแทนครอบครัวสตรีคริสตจักรร่มเย็น จำนวน 22 คน  ได้เดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อการสามัคคีธรรมนอกสถานที่ร่วมกัน  และได้เยี่ยมเยียนพี่น้องในพันธกิจร่มเย็นโดยมีครูเมย์ ธนภรณ์ จิตรีเพิ่ม ผู้นำคริสตจักรร่มเย็นกาญจนบุรี และสมาชิกบางส่วนได้ให้การต้อนรับ ร่วมนมัสการและแบ่งปันพระพรกันและกันหลังจากนั้น ตัวแทนครอบครัวสตรีทั้งหมด ได้เดินทางไปยังบ้านศรีสวัสดิ์ตำบลวังต้ง ผืนป่าอุดมในชายแดนอำเภอเมืองกาญจนบุรี เลี้ยงอาหารและทำกิจกรรมกับเด็กกำพร้าในอุปปการะของมูลนิธิโรงเรียนหมู่บ้านเด็กนักเรียนซึ่งเป็นผู้นำการศึกษาทางเลือกแบบโฮมสกูล แห่งแรกในประเทศไทย

 

               ทริปนี้ได้รับพระพรมากมายทั้งผู้ไปเยี่ยมและเจ้าของสถานที่  มีเด็กกับเยาวชนในมูลนิธิโรงเรียนหมู่บ้านเด็กนักเรียนหลายคนเปิดใจต้อนรับข่าวประเสริฐซึ่งได้มอบหมายให้คริสตจักรในพื้นที่ได้ทำการติดตามผลต่อไป

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top