Menu


กลับมาค้นหาความเชื่อคริสเตียน และเรียนรู้เรื่องพระเจ้า ในชั้นเรียนที่เหมาะกับคุณ
อัลฟ่า : พระเยซูคือใคร? หากคุณกำลังค้นหาความหมายในการดำรงชีวิตอยู่ และสงสัยว่า พระเยซูคือใคร เกี่ยวข้องกับชีวิตฉันอย่างไร นี่เป็นหลักสูตรที่เราแนะนำ พบกับเพื่อนใหม่ๆ ได้ที่ ชั้น 5 เวลา 9.00 น. ทุกวันอาทิตย์

ฟิลิปปี : หัวใจใหม่ สอนโดยอ.วีรชัย โกแวร์ ชั้น 3 ห้อง 301 (พบกันชั้น 5 เพื่อลงทะเบียนก่อนนะคะ) ห้องนี้แนะนำหรับผู้ที่ผ่านอัลฟ่ามาเรียบร้อยแล้ว

คำเทศนาบนภูเขา : เราจะอธิษฐานอย่างไร? แบ่งปันโดยคุณพิมพ์พรรณ นาวีปัญญาธรรม ชั้น 1 ห้อง 101 (ข้างร้านกาแฟ) เหมาะสำหรับผู้ที่ผ่าน อัลฟ่า และฟิลิปปี

สมัครฟรี และสอบถามรายละเอียดได้ที่ โต๊ะประชาสัมพันธ์ ทีมงานอัลฟ่า และฝ่ายอภิบาล คริสตจักรร่มเย็น

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top