Menu

       ทุกความสำเร็จในชีวิตต้องใช้ความอดทน การฝึกฝน และการทุ่มเทอย่างจริงจัง ชีวิตคู่ก็เช่นกัน ความสัมพันที่แข็งแกร่งเต็มไปด้วยความรัก และยืนยงไปตราบชั่วชีวิตนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นได้โดยบังเอิญ ต้องใช้ความพยายามและทุ่มเทที่จะทำให้ความหวานชี่นและความสนุกยังคงดำรงอยู่ เราทุกคนก็สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีก แม้ว่าจะมีชีวิตสมรสที่เต็มล้นด้วยความสุขอยู่แล้วก็ตาม

   สัมผัส บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คุณจะค้นพบคำตอบที่จะช่วยให้ชีวิตคู่มีสุขยิ่งขึ้น ในบรรยากาศแบบสบายๆ ไม่มีการคุยเป็นกลุ่มและไม่ต้องเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่น

the marriage course 2020 

 

 หลักสูตรคู่สมรสเป็นบทเรียนต่อเนื่อง 7 ครั้ง หลักสูตรนี้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆต่อไปนี้ : 
1 สร้างรากฐานที่มั่นคง
2 ศิลปะแห่งการสื่อสาร
แก้ปัญหาความขัดแย้ง
4 พลังแห่งการให้อภัย
5 อิทธิพลของครอบครัว
6 เพศสัมพันธ์ที่ดี
7 ความรักที่แสดงออกด้วยการปฎิบัติ

** เฉลิมฉลองปิดหลักสูตรคู่สมรส**

 ค่าใช้จ่ายคู่ละ 
ตามกำหนดการณ์ผู้จัดนั้นๆ (รวมอาหารว่าง เครื่องดื่ม และเอกสาร)

 สถานที่ 
บ้านคุณวันเพ็ญ ผู้นำหลักสูตรพิเศษสำหรับคู่สมรส

 

 ติดต่อได้ที่ : 
คุณวันเพ็ญ มะโนทัย  089-139-3113

TMC 2016-051

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top