Menu

...ขอเชิญสมาชิก ผู้อยากมีพื้นฐานเรื่องพระเจ้าอย่างถูกต้อง และผู้สนใจความเชื่อคริสเตียน มาร่วมกันค้นหาความหมายที่แท้จริงของชีวิต และความเชื่อคริสเตียนผ่านอัลฟ่า #รับประกันความสนุกทุกรอบ...

 อัลฟ่า รอบวันเสาร์ 
เริ่มเสาร์ที่ 14 มกราคมนี้ เวลา 18:00-19:00 น.

 อัลฟ่า รอบวันอาทิตย์ 
เริ่มอาทิตย์ที่ 15 มกราคมนี้ เวลา 9:00-10:15 น.

*ขอรับใบสมัครได้ที่ โต๊ะติดต่อสอบถาม / ร้านหนังสือเรเดียนท์ / ฝ่ายอภิบาล / ทีมงานอัลฟ่า คริสตจักรร่มเย็น

สำหรับผู้ที่ผ่านอัลฟ่า เชิญเข้าสู่หลักสูตรต่อไป - "ชีวิตที่มีคุณค่า - จากพระธรรมฟิลิปปี"
สอนโดย คุณวีระชัย อังศุภูิติพันธุ์ ชั้น 3 ห้อง 301 เริ่มอาทิตย์ที่ 15 มกราคมนี้ เวลา 9:00-10:15 น.

หลักสูตร "การดำเนินชีวิตแบบพระเยซู - จากพระธรรมมัทธิว"
ชั้น 3 ห้อง 307 เริ่มอาทิตย์ที่ 15 มกราคมนี้ เวลา 9:00-10:15 น. (เหมาะสำหรับผู้ผ่านหลักสูตรชีวิตที่มีคุณค่า)

และหลักสูตร "หลักข้อเชื่อคริสเตียน"
สอนโดย อ.ปรีชา แสงคง ชั้น 1 ห้อง 101
เริ่มอาทิตย์ที่ 15 มกราคมนี้ เวลา 9:00-10:15 น. (เหมาะสำหรับผู้ผ่านหลักสูตรการดำเนินชีวิตแบบพระเยซู)

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top