Menu

ศูนย์การศึกษาคณะคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย ภาคพันธกิจร่มเย็น

เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2018

ตั้งแต่บัดนี้ – 1 กุมภาพันธ์ 2018

ดังรายวิชาที่ปรากฏดังต่อไปนี้

ชื่อวิชา

เริ่มเรียนวันที่

เวลาเรียน

ผู้สอน

GE3033

ประวัติศาสต์คริสตจักร

1 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม

18:30-21:30 น.
ทุกวัน พฤหัส-ศุกร์

ศจ.ดร.จิม โฮแซ็ค

MN3083

ผู้นำฝ่ายวิญญาณ

3 กุมภาพันธ์ –

17 มีนาคม

9:00-15:30 น.
ทุกวันเสาร์

ศจ.ดร.กรกฎ ดิษฐเจริญ

     bible study18

ค่าลงทะเบียน วิชาละ 450 บาท  

ค่านักศึกษาแรกเข้า 150 บาท(ฉพาะนักศึกษาใหม่)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โต๊ะต้อนรับ ชั้น 1

หรือ คุณพิณศิริ นนทการ โทร. 02 318 4054-5 ต่อ 107

 (สามารถเลือกลงทะเบียนได้ทั้ง แบบเก็บหน่วยกิต หรือไม่เก็บหน่วยกิต)


Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top