Menu

4 man

"มีชายสี่คนหามคนเป็นอัมพาตคนหนึ่งมาหาพระองค์ แต่พวกเขาไม่อาจเข้าถึงพระเยซูได้เพราะคนแน่นมาก..." มาระโก 2:3-4

            เมื่อใดก็ตามที่ผมอ่านและใคร่ครวญพระธรรมบทนี้ ผมรับบทเรียนดีๆ มากมายที่สามารถมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน ผมประทับใจในพระเมตตาของพระคริสต์เป็นอันดับแรกที่ช่วยบำบัดรักษาคนเป็นอัมพาต คุณปู่ผมเป็นโรคนี้นานหลายปี เดินไม่ได้ ต้องนั่งอยู่กับที่  แต่ท่านมีพลังใจสูงจากพระเจ้าจนถึงวันที่พระเจ้ารับท่านไปโดยไม่ปริปากบ่นเลย 

            การได้รับการรักษาให้หายจากอัมพาตจึงเป็นเรื่องอัศจรรย์และน่ายินดีอย่างยิ่ง  นอกจากเรื่องพระเมตตาของพระคริสต์แล้ว เราได้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความเมตตาที่มนุษย์พึงมีต่อกันและกัน ในเรื่องนี้เราพบว่ามีเพื่อนที่มีเมตตาจิต ยอมลงทุนแบกหามผู้ป่วยไปหาพระเยซู เราไม่ทราบระยะทางไกลเท่าใด แต่เราทราบในเรื่องที่บันทึกไว้เขาช่วยแบกหามเพื่อนที่เป็นอัมพาตไปจนถึงพระเยซู แม้จะมีอุปสรรคมีคนแน่นก็ไม่ย่อท้อ พวกเขาฟันฝ่าอุปสรรคจนเพื่อนของเขาพบพระเยซูและได้รับการบำบัด ทั้งนี้เพราะจิตอันมุ่งมั่นและความศรัทธาที่เขามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า

            ปัญหาชีวิตของเราอาจไม่ใช่อัมพาตทางกายภาพแต่เป็นอัมพาตทางใจ หมดกำลังใจ ซึมเศร้า ผมมีข่าวดี พระเยซูคริสต์สามารถบำบัดให้หายและนำพลังใจกลับคืนมา เราต้องการเพื่อนที่มีเมตตาจิตเหมือนสี่คนนั้นที่จะไม่นิ่งเฉยปล่อยคนอัมพาตเผชิญความสิ้นหวังต่อไป พวกเขารวมพลังทั้งกายใจช่วยเพื่อนของเขาให้ได้รับการบำบัด

            คริสเตียนผู้ได้เรียนรู้ความจริงและมีประสบการณ์จากการหยุดพักหายเหนื่อยเป็นสุขในพระคริสต์  เราเคยล้มเหลวอ่อนแอมาก่อน แต่บัดนี้เราได้รับพระคุณ รับพลังในการดำเนินชีวิต เราควรมีเมตตาจิต รวมพลังช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่มีบาดแผล ท้อแท้ใจ หมดหวัง ให้พบแสงสว่างแห่งความหวัง  พร้อมลุกขึ้นสู้กับชีวิตต่อไป  

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top