4 man

"มีชายสี่คนหามคนเป็นอัมพาตคนหนึ่งมาหาพระองค์ แต่พวกเขาไม่อาจเข้าถึงพระเยซูได้เพราะคนแน่นมาก..." มาระโก 2:3-4

            เมื่อใดก็ตามที่ผมอ่านและใคร่ครวญพระธรรมบทนี้ ผมรับบทเรียนดีๆ มากมายที่สามารถมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน ผมประทับใจในพระเมตตาของพระคริสต์เป็นอันดับแรกที่ช่วยบำบัดรักษาคนเป็นอัมพาต คุณปู่ผมเป็นโรคนี้นานหลายปี เดินไม่ได้ ต้องนั่งอยู่กับที่  แต่ท่านมีพลังใจสูงจากพระเจ้าจนถึงวันที่พระเจ้ารับท่านไปโดยไม่ปริปากบ่นเลย 

            การได้รับการรักษาให้หายจากอัมพาตจึงเป็นเรื่องอัศจรรย์และน่ายินดีอย่างยิ่ง  นอกจากเรื่องพระเมตตาของพระคริสต์แล้ว เราได้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความเมตตาที่มนุษย์พึงมีต่อกันและกัน ในเรื่องนี้เราพบว่ามีเพื่อนที่มีเมตตาจิต ยอมลงทุนแบกหามผู้ป่วยไปหาพระเยซู เราไม่ทราบระยะทางไกลเท่าใด แต่เราทราบในเรื่องที่บันทึกไว้เขาช่วยแบกหามเพื่อนที่เป็นอัมพาตไปจนถึงพระเยซู แม้จะมีอุปสรรคมีคนแน่นก็ไม่ย่อท้อ พวกเขาฟันฝ่าอุปสรรคจนเพื่อนของเขาพบพระเยซูและได้รับการบำบัด ทั้งนี้เพราะจิตอันมุ่งมั่นและความศรัทธาที่เขามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า

            ปัญหาชีวิตของเราอาจไม่ใช่อัมพาตทางกายภาพแต่เป็นอัมพาตทางใจ หมดกำลังใจ ซึมเศร้า ผมมีข่าวดี พระเยซูคริสต์สามารถบำบัดให้หายและนำพลังใจกลับคืนมา เราต้องการเพื่อนที่มีเมตตาจิตเหมือนสี่คนนั้นที่จะไม่นิ่งเฉยปล่อยคนอัมพาตเผชิญความสิ้นหวังต่อไป พวกเขารวมพลังทั้งกายใจช่วยเพื่อนของเขาให้ได้รับการบำบัด

            คริสเตียนผู้ได้เรียนรู้ความจริงและมีประสบการณ์จากการหยุดพักหายเหนื่อยเป็นสุขในพระคริสต์  เราเคยล้มเหลวอ่อนแอมาก่อน แต่บัดนี้เราได้รับพระคุณ รับพลังในการดำเนินชีวิต เราควรมีเมตตาจิต รวมพลังช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่มีบาดแผล ท้อแท้ใจ หมดหวัง ให้พบแสงสว่างแห่งความหวัง  พร้อมลุกขึ้นสู้กับชีวิตต่อไป