Menu

Distraction

"เราทุกคนล้วนพลั้งพลาดในหลายๆ ทาง ผู้ที่ไม่เคยทำผิดทางวาจาก็เป็นคนดีเพียบพร้อมสามารถคุมร่างกายทั้งหมดของตนได้ ...ให้ดูเรือเป็นตัวอย่างถึงแม้ว่ามันจะมีขนาดใหญ่ และแล่นไปตามแรงลมแต่มันมีหางเสือเล็กๆคอยคัดท้ายเรือให้ไปในที่ต่างๆ ตามที่นายท้ายต้องการ" ยากอบ 3:2-3

            ความพลั้งพลาดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเราจะต้องรู้จักจัดการกับความพลั้งพลาดอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ บางคนไม่สนใจแก้ไขสิ่งบกพร่องปล่อยเลยตามเลยทำจนเป็นนิสัย ทำจนเป็นวิถีชีวิต ผลสุดท้ายชีวิตจบลงไม่สวยงาม แต่ก็มีบางคนตกขอบอีกด้านหนึ่ง เป็นคนละเอียดคิดมากพลาดไม่ได้ ถ้ามีความพลั้งพลาดขึ้นจะคิดมากจนไม่ยอมแม้แต่อภัยให้ตัวเอง กินไม่ได้นอนไม่หลับ บางคนเป็นเอามากเครียดจนต้องทานยาระงับประสาท

            ถ้าความพลั้งพลาดเกิดขึ้น ขอให้ยอมรับความจริง ไม่มีใครในโลกที่ดีพร้อมจนไม่พลาดเลย นอกจากจะยอมรับแล้วไม่ว่าจะมาจากการรู้ด้วยตัวเองเอง หรือมีคนมาตักเตือนก็ให้แก้ไขสิ่งที่พลาดนั้นเสีย และขอบคุณผู้ที่เตือนสติเรา อย่าโกรธเขาเลย  การมีท่าทีเช่นนี้จะช่วยพัฒนาชีวิตของเราให้ดีขึ้น ความพลาดพลั้งมีหลากหลายชนิดและให้ผลกับชีวิตไม่เหมือนกัน มากบ้างน้อยบ้าง

            อาจารย์ยากอบชี้ให้เห็นความพลั้งพลาดที่สามารถนำการทำลายทั้งตนเองและผู้อื่นมากที่สุดคือ เรื่องลิ้นหรือคำพูด เรือใหญ่ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงลมแต่ทิศทางของเรือคุมโดยหางเสือเรือชิ้นเล็กๆ

            คำพูดที่ออกจากปากของเราเป็นหางเสือคัดให้วิถีชีวิตเป็นไปตามนั้น ฉะนั้นเราต้องระมัดระวังคำพูดของเรา ให้พูดในแง่บวกทั้งกับตนเองและแก่ผู้อื่น เป็นคำพูดที่สร้างสรรค์ออกมาจากใจจริง คำพูดที่ดี คำพูดที่เป็นจริง ให้ความรู้ ให้กำลังใจ และถูกกาลเทศะ จะช่วยทั้งเขาและเราไปสู่ทิศทางที่นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top