Menu

Living the life

"ดังนั้นถ้าท่านคิดว่าตนยืนหยัดมั่นคงดีอยู่แล้วก็จงระวังให้ดี เพื่อท่านจะไม่ได้ล้มลง" 1 โครินธ์ 10:12

             ในบางครั้งเมื่อเราเห็นบางคนพลาดพลั้งในการดำเนินชีวิต เราคิดในใจว่า "ไม่น่าเลย เรื่องเพียงแค่นี้ไม่น่าพลาด" เพราะเรารู้จักเขาดี เขามีความสำเร็จในเรื่องใหญ่ๆ มากมายในชีวิต แต่กลับมาพลาดในเรื่องเล็กๆ ที่ไม่น่าจะพลาด

             ในความเป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดา เราไม่สามารถเข้มแข็งได้ตลอดเวลา จะมีบางเวลา บางสถานการณ์ บางเรื่อง เรามีจุดอ่อน หรืออ่อนไหวง่าย ในแต่ละคนมีจุดอ่อนไม่เหมือนกัน อาทิเช่น บางคนมีจุดอ่อนชอบโอ้อวด บางคนมีจุดอ่อนเรื่องการเงิน บางคนมีจุดอ่อนเรื่องเพศ บางคนมีจุดอ่อน เรื่องอารมณ์ บางคนมีจุดอ่อนเรื่องความกลัว ฯลฯ

             ผู้ที่สำเร็จในเรื่องหนึ่งเขาอาจล้มเหลวในอีกเรื่องหนึ่งได้ ฉะนั้นเราไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์ ทางลบในเชิงทับถมผู้ที่พลาดพลั้ง และตัวเองก็อย่าประมาทคิดว่าเราจะไม่มีโอกาสพลาดเหมือนเขา ถึงแม้เราไม่เห็นด้วยกับการกระทำของเขา แต่เราต้องมีความเห็นใจ

             อาจารย์เปาโลเตือนสติคริสเตียนชาวเมืองกาลาเทีย ในเรื่องนี้ว่า "พี่น้องทั้งหลาย หากใคร ถูกจับได้ว่าทำบาป ท่านผู้อยู่ฝ่ายวิญญาณควรช่วยเขาอย่างสุภาพอ่อนโยน ให้เขากลับตั้ง ตัวใหม่ แต่จงระวังตัวท่านเอง มิฉะนั้นท่านเองจะถูกล่อลวงให้ทำบาปไปด้วย"(กาลาเทีย 6:1)

             คำเตือนของอาจารย์เปาโล มีสองประการ ประการแรกให้มีเมตตาจิต ช่วยผู้พลาดพลั้งทำ ผิดทำพลาด และประการที่สอง ต้องมีสติ ไม่ประมาท คิดว่าเราแน่ เมื่อเราเจอเหมือนเขาเราอาจทำ เหมือนเขาหรือแย่กว่าเขาก็ได้ เราไม่ได้อยู่ในรองเท้าของเขาเราไม่รู้ว่าปัญหามันรุนแรงขนาดใหน เราไม่รู้ว่าการเผลอใจชั่ววูบมันเป็นอย่างไร

             พระคริสตธรรมคัมภีร์จึงเตือนสติทุกคนทั้งผู้เป็นคริสเตียนและไม่ได้เป็นคริสเตียน อย่ามั่นใจในตนเองจนเกิดความประมาท ขาดสติ ขาดการระมัดระวัง ขาดความรอบคอบ จนใน ที่สุดเราจะสะดุดเท้าของตัวเองและล้มลง ความสำเร็จวันนี้ ชัยชนะในครั้งนี้ ไม่ใช่หลักประกัน ความสำเร็จในวันพรุ่งนี้ หรือความล้มเหลววันนี้จะต้องล้มเหลวอีกในวันพรุ่งนี้

            ขอให้กำลังใจผู้พลาดพลั้ง มีบาดแผลและเจ็บใจตัวเอง โปรดจำไว้เสมอว่า ไม่ว่าเราจะ ล้มลงกี่ครั้งก็ตาม จงลุกขึ้นทุกครั้ง เราอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงสายตาและคำพูดถากถาง และ การดูถูกดูแคลนจากผู้อื่นได้ แต่เราต้องไม่ดูถูกตนเอง เราอาจรู้สึกโลกนี้ไร้น้ำใจ แต่ขออย่าให้ เราไร้น้ำใจต่อตนเอง พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการให้โอกาส พระองค์เป็นพลังแก่ผู้อ่อนแอที่ แสวงหาพระองค์ตลอดกาล

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top