Menu

seek to God

"ข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยข้าพระองค์ด้วยเถิด เพราะน้ำท่วมถึงคอข้าพระองค์แล้ว ข้าพระองค์จมดิ่งลงในตมลึกซึ่งไม่มีที่ให้หยั่งเท้า ข้าพระองค์จมอยู่ในห้วงน้ำลึกกระแสน้ำท่วมมิดข้าพระองค์" สดุดี 69:1,2

           มีหนังสือประเภทเสริมสร้างกำลังใจวางขายตามร้านหนังสือมากมาย เฉพาะอย่างยิ่งชีวประวัติบุคลที่ประสบความสำเร็จในกิจการสาขาต่างๆ  เราต้องการรู้บุคคลต่างๆ เหล่านี้มีเคล็ดลับอะไรชีวิตจึงประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่เช่นนี้เพื่อจะนำไปปฏิบัติ

            แต่ในหนังสือนั้นจะไม่พูดรายละเอียดส่วนที่เขาต้องผ่านความยากลำบาก วิกฤตชีวิตครั้งแล้วครั้งเล่า ความไม่สมหวังที่เกิดขึ้นนับไม่ถ้วน ชีวิตของเขาผ่านประสบการณ์เหมือนคนจมน้ำ ที่หาที่ยืนไม่ได้และเหมือนคนตกลงในตมลึกและถูกดูดลงไป ที่ดูเหมือนจะแหวกว่ายออกมาไม่ได้เลย ความสำเร็จของเขาเหล่านั้นจึงไม่ใช่ทำอย่างไรเท่านั้น แต่เกี่ยวกับเป็นคนอย่างไรด้วย

            ชีวิตของดาวิด ด้านหนึ่งเต็มด้วยความสำเร็จอย่างมากมายน่าตื่นเต้น แต่อีกด้านหนึ่งเขาเผชิญปัญหาทั้งส่วนตัว คนรอบข้างที่ทรยศหักหลัง ความไม่ยุติธรรม อีกทั้งถูกตามล่า ถูกใส่ความเท็จ ฯลฯ ในเวลาเช่นนี้ อะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้เขามีพลังดึงตนเองออกมาจากโคลนดูดและน้ำลึกนั้น คำตอบคือเขาร้องหาพระเจ้า "ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์เถิด" เมื่อเราเดินมาถึงจุดสุดแรง สุดปัญญา สุดความสามารถของเรา เราเดินเข้าสู่พลัง ปัญญา และความสามารถของพระเจ้า พระหัตถ์ของพระองค์จะยึดเราไว้ ขอให้ผู้กำลังหมดแรงจงเงยหน้าขึ้นดูความช่วยเหลือที่มาจากพระองค์  พระหัตถ์ของพระองค์ไม่สั้นที่ช่วยให้เรารอด พระเมตตาของพระองค์ไม่เคยยั้งหยุดเลย จงร้องหาพระองค์และพระองค์จะทรงตอบ

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top