Menu

tomorrowอย่าโอ้อวดเรื่องของวันพรุ่งนี้ เพราะเจ้าไม่รู้ว่าในวันหนึ่งจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง อย่ายกย่องตัวเองด้วยปากของเจ้าเอง ให้คนอื่นเป็นผู้ยกย่อง ไม่ใช่ด้วยริมฝีปากของเจ้าเอง. สุภาษิต 27:1,2

                   จากข้อพระคัมภีร์สองข้อนี้มีข้อเตือนใจอย่างมีคุณค่า ข้อหนึ่งเตือนเราอย่าใช้ชีวิตโดยประมาท และอีกข้อหนึ่งให่เราระวังปากของเราที่จะไม่พูดโอ้อวดตัวเอง

                   จากข้อที่หนึ่ง "อย่าอวดเรื่องของวันพรุ่งนี้" ข้อนี้ไม่ได้หมายความว่า ไม่ให้เราวางแผนงานสำหรับอนาคต แต่เตือนเราให้เรารู้จักที่จะทำวันนี้ที่พระเจ้าประทานให้ให้ได้ผลสูงสุดและดีที่สุด ไม่ใช่รอจนถึงพรุ่งนี้ พรุ่งนี้อาจไม่มีสำหรับเรา ผมเองเคยโอ้อวดจะมีชีวิตยืนยาวถึง 100 ปี โอ้อวดว่าได้ดูแลสุขภาพอย่างดี มีวินัยในการออกกำลังกาย ดูแลจิตใจอย่างดี

                   แต่วันที่ผมพบว่าผมเป็นมะเร็งในปอดหมอบอกว่าผมจะอยู่ได้ไม่นาน ทำให้คำโอ้อวดของผมหมดความหมาย ผมไม่ใช่เจ้าของชีวิต พรุ่งนี้เป็นทางสายใหม่ที่ถูกกำหนดไว่แล้วที่เราไม่รู้ อย่าอวดเรื่องพรุ่งนี้ที่เราไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่

                   พระธรรมยากอบ กล่าวไว้ว่า"ฟังเถิดท่านผู่พูดว่า ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้จะไปเมืองนั้นเมืองนี้จะอยู่ที่นั่นหนึ่งปีทำมาค้าขายได้กำไร ท่านไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น ชีวิตท่านจะเป็นเช่นไร? ท่านเป็นเหมือนหมอกซึ่งปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่ก็เลือนหาย แทนที่จะกล่าวเช่นนั้นท่านควรพูดว่า ถ้าเป็นพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะมีชีวิตอยู่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้" (ยากอบ 4:13-15)

                   อีกข้อหนึ่งที่เตือนเรานอกจากอย่าโอ้อวดว่าจะคุมอนาคตตนเองได้ อย่าให้เราโอ้อวดสรรพคุณตัวเองเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ แต่คำชมให้ออกมาจากปากของคนอื่นจะดีกว่า ยิ่งเราโอ้อวดพูดถึงความเลอเลิศของตนเองมากเท่าคุณค่าของตนเองก็ลดลงมากเท่านั้น ถ้าเราทำคุณงามความดีแม้จะเป็นที่ลับจะถูกประกาศในที่แจ้ง ถ้าจะอวดจงอวดองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด เพราะสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราเป็นได้วันนี้ล้วนมาจากพระเจ้าทั้งสิ้น

                   อย่าโอ้อวดพรุ่งนี้ และอย่าอวดสรรพคุณตัวเองวันนี้ จงทำวันนี้ให้ดีที่สุดเตรียมสำหรับพรุ่งนี้ถ้าพระเจ้าพอพระทัย

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top