Menu

Positive
“ข้าพระองค์สามารถตะลุยกองทัพได้ด้วยความช่วยเหลือจากพระองค์ และข้าพระองค์ปีนกำแพงเมืองได้โดยพระเจ้าของข้าพระองค์”
 สดุดี18:29

             ฟังดูคำอธิษฐานของดาวิด แสดงออกถึงความมั่นใจสูงในการดำเนินชีวิตและการปฎิบัติหน้าที่ นี่เป็นกุญแจสำคัญสำหรับผู้ปรารถนาที่จะให้ชีวิตประสบความสำเร็จและความก้าวหน้า มีชัยเหนืออุปสรรคมากมาย หลากหลายและใหญ่โตในสายตาของเรา แต่เราจะต้องมีทัศนคติชีวิตทางบวกและสร้างสรรค์ มีลักษณะพฤติกรรมเชิงรุก เราต้องมีท่าทีภายในว่า "สู้ และ ทำได้" แล้วสิ่งอื่นๆ จะตามมา แต่ถ้าเรายกธงขาวยอมจำนนเสียก่อนแล้วนั่นหมายถึงเราดูถูกตนเอง ดูหมิ่นศักยภาพอันยิ่งใหญ่ที่อยูภายใน

             ผู้ที่มีทัศนคติบวก เป็นนักนวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้ เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ เขาคือผู้ที่ทุบสถิติเดิมและสร้างสถิติขึ้นมาใหม่   อาจารย์เปาโล อัครทูตของพระคริสต์ ผู้ได้รับฉายาว่า "ผู้คว่ำโลก" ท่านมี ทัศนคติภายในทำนองเดียวกัน คือมีความเชื่อมั่นภายในสูง ท่านกล่าวไว้ในจดหมายที่เขียนถึงคริสเตียนที่เมืองฟิลิปปี ขณะที่ท่านอยู่ภายใต้วงล้อมของปัญหามากมาย ท่านกล่าวว่า "ข้าพเจ้าเผชิญ ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้" ความมั่นใจที่ทั้งดาวิดและเปาโลมีมาจากไหน? “ท่านปลุกเร้าขึ้นมาเอง” หรือได้รับการเร้าที่มาจากคนรอบข้าง การปลุกเร้าตนเองและรับการเร้าจากบางคนมีส่วนที่ทำให้เกิดพลังใจระดับหนึ่ง แต่ถ้าถึงขั้นต้องตะลุยกองทัพปัญหาและอุปสรรค มันไม่เพียงพอที่จะสู้ได้ หรือเราต้องปีนกำแพงอุปสรรคสูงใหญ่ พลังใจที่สร้างเองหรือเสียงเชียร์และเสียงให้กำลังใจของผู้คนรอบข้างคงไม่พอ

             แต่ทั้งดาวิดและเปาโลสามารถตะลุยและข้ามกำแพงได้เพราะความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้า เปาโลเป็นพยานว่า ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้โดยพระเยซูผู้เสริมกำลัง เรามีความมั่นใจในตัวเราเป็นความมั่นใจที่เกิดจากความมั่นใจในการสถิตอยู่ของพระองค์ "ถ้าแม้นพระเจ้าทรงอยู่ข้างเราใครจะต่อสู้เราได้"

             วันนี้ขอให้ทุกคนดำเนินชีวิต และทำงานด้วยความมั่นใจแม้จะมีอุปสรรคมากมายก็ตาม ขอพระเจ้าเสริมกำลังท่านในทุกสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ ขอให้ท่านมีชัยเหนือปัญหาอุปสรรคทั้งปวง และพบการอัศจรรย์ ... จงเข้มแข็งและมีกำลังใจ

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top