Menu

Faithfulness
“คนมากมายอ้างว่าตนมีความรักมั่นคง แต่ใครเล่าจะพบคนสัตย์ซื่อ” 
สุภาษิต 20:6

             ความสัตย์ซื่อ เป็นคุณธรรมสำคัญที่มนุษย์ที่ได้ชื่อว่า ผู้มีใจประเสริฐ สังคมทุกวันนี้เกือบจะทุกวงการมีปัญหาเรื่องความสัตย์ซื่อ ความสัตย์ซื่อมีอยู่ในใคร คนนั้นเป็นคนน่าคบค้า เป็นคนที่ไว้วางใจได้ ไม่ว่าในคำพูดและการกระทำ ไว้ใจได้ไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลัง ครอบครัวใดที่คู่ชีวิตมีความสัตย์ซื่อต่อกัน

ครอบครัวนั้นจะมั่นคง มีความสงบ มีความสุข มีความเจริญรุ่งเรือง

             ในโลกของธุระกิจ ผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่ง พูดถึงผู้ที่จะประสบความสำเร็จ เขาจะก้าวสู่ความ สำเร็จเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับเขาทำให้คนอื่นเชื่อได้ว่าเขาเป็นคนที่ไว้วางใจได้ ได้เร็วขนาดไหน ยิ่งมีชีวิตที่โปร่งใส คนสัมผัสได้ว่าเป็นคนซื่อสัตย์ได้เร็วเท่าใด ความสำเร็จในหน้าที่การงานจะเร็วขึ้นเท่านั้น

             ข้อพิสูจน์ว่าเราเป็นคนไว้วางใจได้ ไม่ใช่เพียงคำพูดแต่เป็นการกระทำที่ปรากฏชัดเจนอย่างต่อเนื่องทั้งต่อหน้าและลับหลัง การกระทำที่ตรงกับคำพูด คนที่ยึดมั่นถือมั่นในคำพูด ไม่ใช่คนประเภทมือถือสากปากถือศีล เขาจะได้รับพรจากพระเจ้า

                                                         "คนซื่อสัตย์จะได้รับพรล้นหลาม" สุภาษิต 28:20

             พระเยซูคริสต์ตรัสสอนเราให้เป็นคนสัตย์ซื่อในสิ่งแม้จะเรื่องเล็กน้อย ผมไม่เคยลืมชีวิตในวัยเด็ก มีผู้ใหญ่ที่เอ็นดูผม ท่านให้เงินไปซื้อของ และมีเงินทอนกลับมา เจ้าของเงินไม่ถามแม้แต่คำเดียวเกี่ยวกับเงินทอนเพราะมันเล็กน้อยมาก แต่ภายในใจของผมพูดว่า ท่านอาจลองใจว่า ผมเป็นผู้ซื่อสัตย์หรือไม่ จำนวนเงินไม่สำคัญเท่ากับ จำนวนของความซื่อสัตย์ ผมจึงวางเงินทอนนั้นแม้เจ้าของเงินไม่ทวงถามก็ตาม

             ผู้รับใช้พระเจ้าจะรับใช้อย่างมีความสุขและพระเจ้าอวยพรคือบุคคลหล่านั้นที่สัตย์ซื่อต่อการทรงเรียก ทำงานไม่ใชเพียงแต่ได้ชื่อว่าเต็มเวลา แต่จะต้องเต็มที่ ผู้ทำงานไม่ว่าเป็นข้าราชการ พนักงาน ผู้ใช้แรงงาน หรือรับหน้าที่ในตำแหน่งใดก็ตาม จงมีความสัตย์ชื่อทั้งต่อคนและหน้าที่การงาน เราคงจำคำพูดที่ว่า   "คนซื่อกินไม่หมด คนคดกินไม่เหลือ"

             จงเป็นคนซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า ต่อบุคคลทั่วไป ต่อหน้าที่ ต่อครอบครัว ต่อการรับใช้ และต่อตัวเองแล้วจะเจริญ

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top