Menu

Lessons from David and thanks
แม้ข้าพระองค์เดินผ่านหุบเขาเงาแห่งความตาย ข้าพระองค์จะไม่หวาดกลัว ความชั่ว ร้ายใดๆ เพราะพระองค์สถิตย์กับข้าพระองค์ พระองค์ปกป้องและนำทางข้าพระองค์ ทำให้ ข้าพระองค์สบายใจ สดุดี 23:4

             ดาวิดเคยเป็นเด็กเลี้ยงแกะ ก่อนที่จะได้มาเป็นพระราชา มาเป็นผู้เลี้ยงแกะ เป็นราชา เหนือชนชาติอิสราเอล นี่เป็นบทเรียนสำหรับผู้ที่รักความก้าวหน้าที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ ระดับ บริหาร

             ดาวิดทำหน้าที่ประจำเป็นเด็กเลี้ยงแกะ แต่เขาทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ ทำดีที่สุด รักงาน ที่เขาทำ ทำสุดฝีมือ สุดจิตสุดใจของเขา และผลที่ได้ตามมา พระเจ้าเลือกให้เขาเป็นผู้เลี้ยง ผู้นำ ระดับชาติ เพราะฉะนั้นขอให้ผู้ที่มีความทะเยอทะยานจะก้าวมาสู่ระดับสูง จะต้องแน่ใจว่างาน ที่ดูเหมือนเล็กในสายตาของเรา เราต้องทำอย่างดีที่สุด ทำอย่างสัตย์ซื่อ ทำด้วยความอดทน ทำเต็มที่ทั้งต่อหน้าและลับหลัง การยกชูจะตามมาภายหลัง คนที่ไม่สัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อย ใครเล่าจะมอบสิ่งใหญ่ให้ทำ ดาวิดนอกจากจะมองดูตัวเองเป็นผู้เลี้ยงแกะ เขามองเห็นตัวเอง เป็นเหมือนแกะที่มีพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดู เขาพูดถึงพระเจ้าผู้เลี้ยง พระองค์เลี้ยงดูอย่างดีไม่ขัดสน พระองค์นำ พระองค์ฟื้นฟูจิตใจ พระองค์ทรงเจิม พระองค์คุ้มครอง พระองค์ให้ความสงบ แต่ข้อที่ น่าสนใจคือ เส้นทางที่ต้องผ่านเงาแห่งความตาย เป็นเส้นทางที่น่ากลัว ถึงกระนั้นดาวิดก็ไม่ ปฏิเสธเพราะเขารู้ว่า พระผู้เลี้ยงสถิตย์อยู่ด้วย  และเขาเป็นพยานว่า "พระองค์ทรงปกป้อง และนำทางข้าพระองค์ทำให้ข้าพระองค์สบายใจ"

             ผมกำลังเดินอยู่บนเส้นทางสายนี้ กำลังผ่านหุบเขาเงาแห่งความตาย ในสายตาของ เนื้อหนังก็ดูน่ากลัว แต่ผมมีพระคริสต์ผู้เลี้ยงผมตั้งแต่ผมเป็นเด็ก พระองค์ได้นำและเลี้ยงดูมา ตลอดจากวัยเด็กถึงวัยสูงอายุ พระองค์คือผู้เลี้ยงดูมาตลอด ฉะนั้นผมมีความสงบ มีความ มั่นใจ แน่ใจ ผมจะผ่านเส้นทางนี้อย่างปลอดภัย ผมเชื่อว่าข้างหน้าที่พระเจ้าทรงเตรียมจะต้อง ยิ่งใหญ่ และไม่มีเส้นทางอื่นที่ดีกว่านี้ ในชีวิตของการติดตามพระเจ้า ผมไม่เคยพบสันติสุข และความชื่นชมยินดี ไม่เคยสัมผัสความรู้สึกความอบอุ่น และไม่เคยได้ลิ้มรสความหมาย ที่ว่าพระเจ้าสถิตย์อยู่ด้วยเหมือนขณะนี้ ซึ่งไม่อาจพรรณาเป็นคำพูดได้ พระคริสต์ทรงเป็น ผู้เลี้ยงดู ช่างอบอุ่นใจจริงๆ

                   ผมกำลังผ่านเส้นทางนี้ด้วยการปกป้องและนำทางของพระองค์ ผมสบายใจ สุขใจ อบอุ่นใจ ผมและครอบครัวขอกราบขอบพระคุณที่พี่น้องส่งใจ ส่งคำหนุนใจ ส่งความช่วยเหลือ ส่งคำอธิษฐาน เราซาบซึ้งในน้ำใจจนไม่สามารถกล่าวให้เพียงพอกับความรักและคำห่วงใย ที่ท่านมอบให้กับครอบครัวเรา ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับ และขอพระเจ้าอวยพรท่านอย่างมากมาย

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top