Menu

way

“พระองค์ทรงทำให้ทางที่ข้าพระองค์เดินนั้นกว้างขวางเพื่อข้าพระองค์จะไม่พลาดล้ม” สดุดี 18:36

             เดินทีละก้าว ค่อยๆเดิน อย่าเดินเพลินจนอาจผิดพลาด คำเตือนสตินี้ถึงจะฟังดูแล้วโบราณ แต่ก็ยังคงมีความหมายเตือนสติคนประมาทในยุคนี้ได้ เฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กำลังแข่งขันความเร็วในเชิงธุรกิจหรือศาสนกิจก็ตาม ทางในโลกที่น่ากลัวไม่ใช่ทางวิบาก ทางคดทางเคี้ยวแต่ที่น่ากลัวคือ หลุมพราง กับดัก กลลวง ที่น่าสลดใจที่สุดคือชีวิตล่มเมื่อใกล้ถึงฝั่ง

             ขอให้เราระวังในการดำเนินชีวิต จะต้องรอบคอบ โดยเฉพาะการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆ เช่นการแต่งงาน การลงทุน และเรื่องที่ต้องเสี่ยงหลากหลาย อารมณ์วูบเดียวอาจตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ ส่งผลให้คุณงามความดีที่ส่ำสมมานานต้องพังทลายไปสิ้น แต่บางคนเพราะความอดทนแท้ๆ เขาเกือบตัดสินใจเลิกเดินต่อไป เขาเหนื่อย ท้อแท้ที่จะเดินในทางถูกต้องแต่เห็นผลช้า แต่เหลืออีกเพียงก้าวเดียวก็จะนำเขาสู่ความสำเร็จสมหวัง

             พี่น้องที่รัก ขอหนุนใจ ก้าวที่ผ่านมาแล้วไม่ว่าจะดีมากหรือน้อย ทั้งดีและไม่ดีก้าวเหล่านั้นเป็นอดีตไปแล้ว ที่สำคัญคือก้าวต่อไป ซึ่งอาจหมายถึงความรุ่งเรืองหรือความหายนะก็ได้ ขอให้เราพึ่งการทรงนำทิศทางการตัดสินใจเลือกก้าวต่อไป พระองค์จะช่วยเราแม้ทางนั้นจะดูเหมือนแคบพระองค์จะขยายความสามารถและปัญญาแก่เรา เพื่อเราจะไม่พลาดจากทางที่ควรจะเป็น พระเยซูคริสต์เป็นเพื่อนร่วมทางกับเราตลอดทาง ไม่ว่าทางนั้นจะเป็นอย่างไร แม้ในเส้นทางที่ต้องผ่านหว่างเขาแห่งความมรณาพระองค์ก็อยู่ที่นั่น

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top