Menu

jealousy

"จิตใจสงบให้ชีวิตแก่เนื้อหนัง แต่ความอิจฉาทำให้กระดูกผุ" สุภาษิต 14:30

             คลื่นทำให้แสงจันทร์ที่สะท้อนบนผิวน้ำสูญเสียความงามฉันใด จิตใจที่ไม่สงบก็ทำให้เราไม่เห็นความงามของสิ่งต่างๆ ล้อมรอบเราฉันนั้น   ถึงแม้ว่าเราจะมีทรัพย์ มีเกียรติ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสังคม แต่ก็ไม่มีความสงบภายในจิตใจ ทั้งหมดที่มีอยู่จะให้ประโยชน์อะไร ทุกวันนี้คนเรากำลังตระหนักและวิ่งแสวงหาสถานที่ซึ่งให้ความสงบ แสวงหาหนทางว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้ใจสงบลงได้ เราคงไม่แปลกใจทำไมชาวตะวันตกที่ยึดติดวัตถุนิยมกำลังเบื่อหน่ายชีวิต และเดินทางสู่ตะวันออกเพื่อเรียนรู้ทางสงบของชีวิต เขาหนีจากความวุ่นวายใจมาหาที่สงบใจ

             แต่น่าเสียดายที่คนเอเชียเรากลับคลั่งไคล้กับลัทธิวัตถุนิยม เดินออกจากทางสงบไปสู่ความวุ่นวาย อะไรคือสาเหตุแห่งความวุ่นวายใจ คงมีหลายสาเหตุแต่กษัตริย์โซโลมอนกล่าวไว้สิ่งหนึ่งที่ทำให้จิตใจเราขาดความสงบคือ "ความอิจฉา"

            ผู้ที่มีใจอิจฉาริษยา เขาก่อไฟที่มาจากนรกในใจของเขาเอง เขามีใจรุ่มร้อนเมื่อเขาได้ยิน หรือได้เห็นผู้อื่นได้ดีกว่าตนหรือได้ก่อนตน เขาคิดเอาชนะและคิดทำลาย คิดร้ายเพราะความอิจฉา คนอิจฉามักพูดให้ร้ายผู้อื่นเพื่อทำให้ตัวเองดูดีและเป็นที่ยอมรับ วิญญาณของเขาคือ ถ้าฉันไม่ได้เธอก็ไม่ควรได้ เมื่อเราดับไฟอิจฉาได้ ความสงบมากมายจะเกิดขึ้นกับชีวิต ให้เราพัฒนาเรียนรู้ที่จะแสดงความยินดีกับผู้ที่ยินดี ยอมรับว่าเกียรติควรเป็นของผู้ใดจงให้แก่ผู้นั้นด้วยความยินดี จงพอใจภูมิใจกับสิ่งที่เราเป็นและมีอยู่ จงวางใจในพระเจ้า แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน แล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งที่ขาดอยู่นั้นให้กับเรา

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top