Menu

wirachai y

“ผู้ที่รับคำสั่งสอนก็รักความรู้   ส่วนผู้ที่เกลียดชัง คำตักเตือนก็โง่เขลา ผู้ที่เชื่อฟังคำตักเตือนสั่งสอนก็ถนอมชีวิตของตนไว้ ผู้ไม่ใส่ ใจทางของตนจะต้องตาย...จงฟังคำแนะนำ และรับคำตักเตือนเพื่อในที่สุดเจ้าจะเป็นหนึ่งในบรรดาคนฉลาด” สุภาษิต 12:1 ; 19:16,20

             ผมต้องยอมรับว่าขณะที่ผมมีอายุอยู่ในช่วงวัยรุ่น เป็นวัยที่อยากลอง อยากแสดงออก อะไรที่ผู้ใหญ่บอกว่าอย่า กลายเป็นสิ่งยั่วยุ กลายเป็นพลังใจให้อยากลอง   มองดูการอบรมสั่งสอนของผู้ใหญ่   ครูอาจารย์   เป็นเรื่องน่าเบื่อ

             มีครั้งหนึ่งผมไม่เคยลืมจนถึงบัดนี้   แม้ขณะนี้อยู่ในวัยผู้สูงอายุแล้ว   อาจารย์ท่านหนึ่งเตือนและสั่งสอนผมด้วยความเป็นห่วง ท่านพูดทั้งน้ำตาให้ผมระวังและรักษาชีวิต ระวังพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่ออนาคตการทำงานของผม ต้องยอมรับว่าเมื่อได้ยินรู้สึกไม่พอใจทันที    ดูเหมือนคอยจับผิด ดูถูกดูแคลนความสามารถ แต่บัดนี้ผมได้เห็นถึงคุณค่าคำสอน   เพราะทุกครั้งที่ผมเผชิญกับสิ่งที่ได้รับคำเตือน เสียงของท่านดังก้องประหนึ่งท่านอยู่ตรงหน้า และผมได้เห็นคนดีมีชื่อเสียงในอดีตต้องจบลงด้วยความอัยอาย จากความเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงกลายเป็นดาวตก   ขอจำไว้เสมอว่า ชื่อเสียงที่เราส่ำสมมา เป็นเหมือนต้นไม้ ยิ่งส่ำสมมามากเท่าใดยอดก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆ   แต่เมื่อใดยอดหักลง พลาดท่าหลงผิด     ยอดนั้นจะหักลง จริงอยู่ต้นไม้นั้นไม่ตาย แต่ความสูงจะตายไม่อาจสูงต่อไปได้

             ผู้อ่านคงอยากทราบว่าผมได้รับคำเตือนสอนอะไร ท่านพูดกับผมว่า “วีรชัย เธอยังหนุ่มอยู่     พระเจ้าจะใช้เธอมากในอนาคต ถ้าเธอระวังสามสิ่ง คือ ความหยิ่งอวดตัว ความโลภในทรัพย์สินเงินทอง และเรื่องเพศทำผิดประเวณี" ผมต้องขอบคุณมิชชันนารีอาวุโส ผู้ผ่านชีวิตการงานมานานอย่างโชคโชน   ท่านเห็นคนเริ่มต้นดีแต่น่าเสียดายพวกเขาจบลงไม่ดี     เขามาเรียนรู้ภายหลังว่าการมีชื่อเสียงดีมีค่ากว่าการมีเงินทอง คำเตือนสอน คำเตือนสติจากผู้มีปัญญาล้ำค่ายิ่งกว่าทับทิม

             แม้ว่าผมจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุแล้วก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่า ผมไม่ต้องการคำสอนคำเตือนสติ ความจริงแล้วต้องการมากขึ้นด้วยซ้ำ เพราะดูเหมือนว่าอายุยิ่งมาทิฐิมานะจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผมไม่อยากเป็นเหมือนเรือล่มเมื่อแล่นมาถึงใกล้ฝั่ง

             ไม่มีใครแก่เกินที่จะรับการเตือนสอน เพราะคำเตือนสอนจะช่วยถนอมรักษาชีวิตเราจนวาระสุดท้ายมาถึง ทำให้ชีวิตจบลงดี

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top