Menu

The sheep of God

"...พระองค์ทรงนำข้าพเจ้ามายังริมน้ำอันสงบ พระองค์ทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพเจ้า พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าในทางชอบธรรมเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์” สดุดี 23:2

            ดาวิดเปรียบตัวเองว่ามีธรรมชาติเหมือนแกะ ธรรมชาติของแกะมีสายตาสั้นไม่สามารถมองไกล ดังนั้นแกะจึงหลงทางได้ง่าย และยิ่งกว่านั้นเมื่อมันหลงแล้วจะหาทางกลับฝูงเองไม่ได้ อาจเดินตกเหว หรือกลายเป็นเหยื่อของสัตว์ร้ายได้ง่ายๆ แกะยังเป็นสัตว์ที่ตกใจกลัวได้ง่าย ฉะนั้นจำเป็นที่ต้องมีผู้เลี้ยงที่ใส่ใจ อยู่ใกล้ชิด เพื่อให้ความอุ่นใจและผู้เลี้ยงจะนำหน้าโดยไม่ทิ้งระยะห่าง แกะจะตามผู้เลี้ยงอย่างมั่นใจเพราะเชื่อว่าที่จะไปพบอาหารและน้ำได้โดยปลอดภัย

            ดาวิดมีความมั่นใจในความปลอดภัย มีขวัญและกำลังใจ อีกทั้งอุ่นใจที่เขาจะไม่พลาดจากทางแห่งความชอบธรรม ไม่หลงไปจากทางแห่งชีวิตภายใต้การทรงนำของพระเจ้า เขายอมรับต่อพระเจ้าว่า เขาไม่สามารถมองสิ่งต่างๆ ได้ไกลพอ เขามองเห็นเพียงสิ่งใกล้ตัวและหลงผิดได้ง่าย เขาจึงมอบชีวิตทั้งกายใจให้อยู่ในการนำของพระเจ้าตลอดไปและจะเดินตามพระองค์อย่างใกล้ชิด

            ครั้งหนึ่งผมเป็นแกะหลงทาง เพราะหลงตัวเองและหลงรูปรสกลิ่นเสียงของโลกนี้ ดำเนินชีวิตอย่างไร้จุดหมายและไร้สาระ ถ้าไม่ใช่ด้วยความเมตตาของพระเจ้าที่ใช้ผู้รับใช้ของพระองค์ติดตามและพบผมก่อนที่ชีวิตของผมจะตกเหวตาย ขอบคุณพระเจ้าในความรักความเมตตาที่ทรงเรียกและตามหาจนพบและช่วยไว้ทันท่วงที

            พระเจ้าทรงเรียกให้ผมมาเป็นผู้เลี้ยง จึงได้เห็นคุณค่าที่แกะหรือผู้เชื่อต้องมีผู้เลี้ยงที่ทำหน้าที่ใกล้ชิด ในเวลาเดียวกันผมก็รู้สำนึกว่าเป็นแกะของพระเจ้าที่จะต้องเดินตามพระองค์อย่างใกล้ชิดพระเจ้าจะห่างจากสายตาของพระองค์ไม่ได้

            วันนี้ท่านยังอยู่ในฝูงหรือหลงฝูง อยู่ใกล้หรืออยู่ไกล เดินอยู่ในทางแห่งความชอบธรรมหรือเดินอยู่ในความอธรรม อย่าอ่อนล้าในการเดินกับพระเจ้า อีกเดี๋ยวเดียวเราจะมาถึงริมแม่น้ำแดนสงบ เราจะได้รับการฟื้นฟูจิตใจ

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top