Menu

Far away

            พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์คู่แรกโดยให้เขาทั้งสองปราศจากความกังวลใดๆ อาดัมและเอวาอยู่ในสวนเอเดน เป็นที่อาศัยที่กว้างขวางสำหรับเขาทั้งคู่ พวกเขามีอาหารมากมายจนเหลือเฟือ และแน่นอนว่าพวกเขามีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆ เขาอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยในพระหัตถ์ของพระองค์

            อย่างไรก็ตามความกังวลเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มายาวนาน ตั้งแต่ความบาปเข้ามาในโลก เมื่อมารต้องการ ลัก ฆ่า และทำลายสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง เมื่ออาดัมและเอวาทำบาป พระคัมภีร์ได้กล่าวว่า อาดัมต้องทำงานหนักแต่ได้ผลผลิตน้อย และเอวาต้องคลอดบุตรด้วยความเจ็บปวด (ปฐมกาล 3.16-19) พระพรที่พวกเขาเคยได้รับนั้นหายไป และต้องกลับมากังวลในอนาคตอันไม่แน่นอน

            ขอบคุณพระเจ้า เราทั้งหลายผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ เราได้รับพระสัญญานิรันดร์จากพระองค์ พระเยซูกล่าวว่า “เรา​มอบ​สันติ​สุข​ไว้​ให้แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย สันติ​สุข​ของ​เรา​ที่​ให้แก่​ท่าน​นั้น เรา​ให้​ท่าน​ไม่​เหมือน​โลก​ให้ อย่า​ให้​ใจ​ของ​ท่าน​วิตก และ​อย่า​กลัว​เลย” ​ยอห์น. 14:27 เมื่อผู้หนึ่งวางใจในพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงสัญญาจะรื้อฟื้นสิ่งที่เคยเป็นของเรา กลับมาให้เราอีกครั้งหนึ่ง

            อ.วีรชัย เทศนาครั้งหนึ่งว่า คริสเตียนมักพูดว่า “อธิษฐานฝากปัญหาไว้กับพระเจ้า” แต่คริสเตียนชอบฝากและมักเอากลับคืนมา และยังคงกังวลกับปัญหาต่างๆ อีก ท่านกล่าวว่า “ให้เรามอบปัญหาไว้กับพระเจ้า” พระเจ้าเป็นผู้รู้อนาคตและทุกสิ่งอยู่ในการควบคุมของพระองค์ แม้ว่าเราจะยังคงเผชิญกับอุปสรรคในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน แต่พระเจ้าทรงให้ความมั่นใจกับเราว่า “เรามีพระเยซูคริสต์ ทรงประทับอยู่ที่ปลายทางในทุกๆ ปัญหาที่เราเผชิญเสมอ” ฉะนั้นเมื่อเรามอบปัญหาของเราไว้กับพระองค์แล้ว เราจึงคลายกังวลได้

            พระวจนะได้ย้ำเตือนเราว่า เรามีคุณค่ามากเท่าไร ในสายพระเนตรพระเจ้า  พระธรรมมัทธิว 10:29-31 ว่า “นก​กระจาบ​สอง​ตัว​เขา​ขาย​บาท​หนึ่ง​มิใช่​หรือ แต่​ถ้า​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ไม่​ทรง​เห็นชอบ นก​นั้น​แม้​สัก​ตัว​เดียว​จะ​ตก​ลง​ถึง​ดิน​ก็​ไม่ได้​ ​ผม​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย ​ก็​ทรง​นับ​ไว้​แล้ว​ทุก​เส้น​ เหตุ​ฉะนั้น​อย่า​กลัว​เลย ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​ประเสริฐ​กว่า​นก​กระจาบ​หลาย​ตัว​”

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top