Menu

Call

มัทธิว 4:18-20 ขณะที่​พระ​องค์​ทรง​ดำเนิน​อยู่​ตาม​ชายทะเล​กาลิลี ​ก็​ทอด​พระ​เนตร​เห็น​พี่​น้อง​ชาวประมง​สอง​คน คือ​ซีโมน​ที่​เรียก​ว่า​เปโตร กับ​อันด​รูว์​น้อง​ชาย กำลัง​ทอดแห​อยู่​ที่​ทะเลสาบ​ ​พระ​องค์​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “จง​ตาม​เรา​มา​เถิด และ​เรา​จะ​ตั้ง​ท่าน​ให้​เป็น​ผู้​หา​คน​ดั่ง​หา​ปลา” เขา​ทั้ง​สอง​ได้​ละ​แห​ตาม​พระ​องค์​ไป​ทันที​

มีคนกล่าวว่า “เป็นที่หนึ่งไม่ยากเท่าไหร่ แต่การรักษาตำแหน่งไว้ยากกว่า” เช่นเดียวกัน “การเริ่มเชื่อเยซูคริสต์ ไม่ยากเท่ากับการเดินติดตามพระองค์ในทุกๆ วัน” อย่างไหร่ก็ตาม เราได้เห็นพี่น้อง 2 คู่ คือ เปโตรและอันดรูว์ (18-20) กับ ยากอบและยอห์น (21-22) เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเรียกพวกเขา พวกเขาละสิ่งที่ทำอยู่ในทันทีและเดินติดตามพระองค์อย่างสัตย์ซื่อ

พระเยซูคริสต์ทรงเรียกเราทั้งหลายให้เดินติดตามพระองค์ และคนมากมายในโลกนี้ได้เชื่อวางใจพระองค์ในทันทีและในทุกๆ วัน พวกเขายังคงเดินติดตามพระองค์ด้วยความจงรักภักดี

ยิ่งกว่านั้น ในความจริงแล้วพระองค์ยังทรงเรียกเราในทุกๆ วัน พระองค์ทรงเรียกเราให้สนทนากับพระองค์บ้าง พระองค์ทรงเรียกเราให้อธิษฐานและศึกษาพระคำ พระองค์ทรงเรียกเราให้มีโอกาสฟังเสียงพระองค์บ้างสัก 2-3 นาที ในแต่ละช่วงของวัน พระองค์ทรงเรียกเราให้ละการงานที่เราทำอยู่เพื่อเราจะได้ใช้เวลาสัก 1-2 นาที โทรศัพท์ไปหนุนใจผู้อื่น พระองค์ทรงเรียกเราให้ละความสะดวกสบายบ้างเพื่อร่วมทำพระราชกิจของพระองค์กับพี่น้อง พระองค์ทรงเรียกให้เราลดความฟุ่มเฟือยสักนิดเพื่อจะได้มีส่วนถวายและช่วยเหลือผู้ลำบากขัดสน พระองค์ทรงเรียกเราให้ค่อยๆ พัฒนาการดำเนินชีวิตสมกับเป็นบุตรที่รัก พระองค์ทรงเรียก...ฯลฯ

ขอบพระคุณพระเจ้า เมื่อพระองค์ทรงเรียกเราให้เดินติดตามพระองค์ เราเชื่อวางใจในพระนามพระเยซู และเมื่อพระองค์ทรงเรียกเราในทุกๆ วัน ขอเราทั้งหลายจะยังคงรักษาก้าวแห่งความเชื่อของเราไว้ และปฏิบัติตามพระสุรเสียงของพระองค์ในทันที

เมื่อวันสุดท้ายของชีวิตมาถึง เมื่อพระองค์ทรงเรียกเรา ขอให้เราเป็นดั่งเพลงซึ่งได้ร้องว่า...

                            ครั้นเรียกชื่อ ที่เมืองเกษมสุข          ครั้นเรียกชื่อ ที่เมืองเกษมสุข

                            ครั้นเรียกชื่อ ที่เมืองเกษมสุข          ครั้นเรียกชื่อ เบื้องบน ชื่อ (เราทั้งหลาย) ก็อยู่ที่นั่น

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top