Menu

newyear2020

 

             เราทุกคนคงพูดและได้ยินวลีนี้ติดปากติดหูของเรา “สวัสดีปีใหม่ 2020” สำหรับหลายคนแล้ว ช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่ดี มีความสุขกับครอบครัว การได้หยุดพักยาวหลายวัน คงทำให้เราได้หายเหนื่อยหายเครียดกับการงานได้บ้าง แต่สำหรับบางคนแล้ว ปีใหม่นี้เป็นเพียงการได้อายุเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปี โดยไม่เห็นว่าจะมีอะไรใหม่สำหรับชีวิตของเขาก็เป็นได้ แล้วสำหรับท่านละ จะมีอะไรใหม่ในปีใหม่นี้  พระวจนะได้กล่าวว่า “อย่า​จดจำ​สิ่ง​ล่วง​แล้ว​นั้น อย่า​พิเคราะห์​สิ่ง​เก่า​ก่อน ดู​เถิด เรา​กำลัง​กระทำ​สิ่ง​ใหม่ งอก​ขึ้น​มา​แล้ว เจ้า​ไม่​เห็น​หรือ เรา​จะ​ทำทาง​ใน​ถิ่น​ทุรกันดาร และ​แม่น้ำ​ใน​ที่​แห้ง​แล้ง อิสยาห์ 43:18-19

             มีคนตั้งคำถามที่น่าสนใจว่า เมื่อพระเจ้าทรงสร้างจักรวาลและโลกแล้ว ในปัจจุบันพระองค์ยังทรงสร้างสิ่งใหม่ๆ อีกหรือไม่? พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระสติปัญญาและทรงสร้างสรรค์ ปัจจุบันมนุษย์ยังพบสิ่งใหม่ๆ ในธรรมชาติ แมลงสายพันธุ์ใหม่ พืชพันธุ์ใหม่ ปลาสายพันธุ์ใหม่ ดาวดวงใหม่ กาแล็คซี่ใหม่ ฯลฯ ถึงแม้เราอ้างว่าสิ่งเหล่านี้อาจมีอยู่แต่เดิมและเราอาจเพิ่งค้นพบ แต่เราต้องยอมรับว่า โดยข่าวประเสริฐ “พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิตใหม่” ให้กับมนุษย์ในทุกๆ วัน

             ความเชื่อเกิดจากการได้ยินได้ฟัง และเขาเหล่านั้นจะมีชีวิตใหม่ได้อย่างไรถ้าเราไม่ออกไปประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ให้เขาฟัง การประกาศจึงเป็นงานอันทรงคุณค่าและน่ายกย่อง ที่พระคัมภีร์ยืนยันถึงพระพรยิ่งใหญ่สำหรับผู้นำข่าวดีออกไปประกาศ เราสามารถมีส่วนใน “การสร้างชีวิตใหม่ร่วมกับพระเจ้า” ได้ ด้วยการประกาศข่าวดี ในปีใหม่นี้ อย่ารอให้ “มีอะไรใหม่ ในปีใหม่” แต่ “จงร่วมสร้างสิ่งใหม่ กับพระเจ้า ในปีใหม่นี้” ให้เราตั้งใจเป็นพยานกับบุคคลที่ท่านรักให้เขา “ได้รับชีวิตใหม่” สร้างบรรยากาศดีๆ ใหม่ๆ ในครอบครัวของท่าน และท่านจะพบว่าปีใหม่นี้เป็นปีที่น่าจดจำยิ่ง เพราะพระเจ้าจะทรงจดจำ ความตั้งใจ ความอดทน และการงานอันดีของท่านไว้ จนวันนั้นที่ท่านได้รับบำเหน็จจากพระองค์

             ขอให้ปีใหม่นี้ เป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่ๆ ในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราอีกครั้ง ขอพระเจ้าอวยพระพรชีวิตใหม่ที่ท่านได้รับแล้ว จะบริบูรณ์ด้วยผลแห่งพระวิญญาณใหม่ๆ ของประทานใหม่ การอวยพรใหม่ๆ มาสู่กิจการงาน ครอบครัว และงานรับใช้ใหม่ ที่ท่านจะได้มีโอกาสถวายแด่พระองค์ ผู้ทรงมีสิ่งดีใหม่ๆ เตรียมไว้ให้ท่านตลอดปีใหม่นี้ อาเมน

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top