Menu

faith can move the mountains

                 เด็กประถมตัวเล็กกว่าเพื่อนๆ ในชั้นเรียนคนหนึ่ง ต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ เพราะวันนี้เขาต้องสอบให้ผ่านวิชาพละศึกษาโดยการกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง แท้จริงแล้วเขาสอบมาแล้วถึงสามครั้งแต่ไม่มีสักครั้งที่เขาจะสามารถกระโดดข้ามมันไปได้ เพื่อนๆ ชายหญิงต่างร้องตะโกนข้างลู่วิ่งว่า “นายทำได้” “เธอทำได้” “พวกเราเชื่อในตัวเธอ” คุณครูพูดเสียงดังเอาใจช่วย หนูน้อยวิ่งออกไปด้วยพลังแห่งความเชื่อมั่น กระโดดสุดกำลัง ผ่านเครื่องกีดขวางไปได้อย่างอัศจรรย์

                พระ​เยซู​ตรัส​ว่า “ด้วย​เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ถ้า​ท่าน​มี​ความ​เชื่อ​เท่า​เมล็ด​พืช​เมล็ด​หนึ่ง​ ท่าน​จะ​สั่ง​ภูเขา​นี้​ว่า ‘จง​เลื่อน​จาก​ที่นี่​ไป​ที่​โน่น’ มัน​ก็​จะ​เลื่อน สิ่ง​หนึ่ง​สิ่ง​ใด​ซึ่ง​ท่าน​ทำ​ไม่ได้ จะ​ไม่​มี​เลย” มธ. 17:20

                ถ้าภูเขาคือ อุปสรรคที่อยู่ข้างหน้า ปัญหาที่ต้องเผชิญ ภาระหนักที่ต้องแบก หรือขวากหนามที่ต้องฟันฝ่าไป สิ่งเหล่านี้คงต้องการความเชื่ออย่างมาก เพื่อเอาชนะผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้ แต่เพียงเรามีความเชื่อแม้เพียงเล็กน้อยในพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงมีฤทธิ์อาจทำสิ่งที่ใหญ่ยิ่ง แน่นอนว่าพระองค์มิได้ทรงดูถูกความเชื่อน้อยของเรา แต่ทรงเข้าใจในความอ่อนแอแห่งธรรมชาติมนุษย์ และทรงตอบสนองความเชื่อเล็กน้อยที่เรามีในพระองค์ เป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่โดยการเคลื่อนอุปสรรคปัญหาในชีวิตของเราออกไป

                อุปสรรค ปัญหา ภาระหนัก ขวากหนามในชีวิตเราทำให้กล้ามเนื้อฝ่ายวิญญาณของเราแข็งแกร่ง การเผชิญการทดสอบจากพระเจ้า ไม่เพียงแต่ทำให้เรามั่นคงขึ้นเท่านั้น แต่มันยังเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในความเชื่อของเราด้วย มีคนกล่าวว่า “หากคนป่วยทุกคนที่เราอธิษฐานเผื่อได้รับการรักษา ถ้าคนชอบธรรมทุกคนได้รับการคุ้มครอง และคนชั่วถูกทำลายไปทั้งหมด สิ่งที่พระเจ้าทรงวางแผนเกี่ยวกับมนุษย์ทุกอย่างจะถูกล้มเลิก หลักธรรมแห่งพระวจนะและพระกิตติคุณจะสูญเปล่า เพราะคงไม่มีใคร ยังต้องดำรงชีวิตอยู่ในศรัทธา”

                ดังนั้นอุปสรรคที่ขวางทางคุณ ทำให้คุณยังคงต้องดำเนินชีวิตแห่งศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้า เมื่อคุณวิงวอนต่อพระเจ้า พระองค์จะไม่ทรงปล่อยหรือละทิ้งคุณเลย ขอให้คุณมีความเชื่อในพระองค์ แม้เป็นเพียงความเชื่อเล็กน้อยในความสามารถอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า พระองค์จะทรงเคลื่อนภูเขาใหญ่ในชีวิตคุณอย่างแน่นอน

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top