Menu

risen

       อาทิตย์นี้เป็นวันที่เราระลึกถึงการฟื้นคืนพระชนม์ขององค์พระเยซูคริสต์ หรือ ทั่วโลกเรียกว่า “วันอีสเตอร์” วันนี้เป็นวันสำคัญที่สุดสำหรับคริสตชน อาจารย์วีรชัยเคยเทศนาว่า “พระเยซูคริสต์ไม่เคยบอกให้เรา ฉลองวันประสูติของพระองค์ (วันคริสตมาส) แต่พระองค์บอกให้เราระลึกถึงวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์” รวมถึงการฟื้นพระชนม์ของพระองค์ และให้เรากระทำเรื่อยไป จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมา

พระวจนะพระเจ้าให้ภาพการตอบสนองต่อการฟื้นคืนพระชนม์ในหลากหลายมุมมอง

  1. มารีย์ชาวมักดาลา เห็นพระเยซูฟื้นพระชนม์ ด้วยความยินดี เธอรีบไปบอกพวกสาวก
  2. โธมัส มีความสงสัย จนเขาได้สัมผัสพระกายพระองค์ เขาจึงเชื่อวางใจ
  3. เปโตร กลับไปจับปลา จนเขาได้พบพระองค์ เขาจึงกลับมาดูแลฝูงแกะของพระองค์อีกครั้ง
  4. เปาโล เคยข่มเหงคริสเตียน เมื่อเขาพบพระเยซู เขากลายเป็นผู้ประกาศด้วยใจร้อนรน

การฟื้นคืนพระชนม์ขององค์พระเยซูคริสต์ได้นำการเปลี่ยนแปลงชีวิต ของผู้คนมากมายตลอดทุกยุคทุกสมัย พระองค์ประสงค์ให้เหตุการณ์การฟื้นคืนพระชนม์นี้ เปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยเช่นกัน

แม้ว่าเราเองอาจเคยสงสัย เคยปฏิเสธ หรือแม้แต่ข่มเหงคนของพระเจ้าด้วยคำพูดและการกระทำ แต่โดยพระคุณ เราได้เข้าใจ และตอบสนองต่อการฟื้นคืนของพระเจ้า ด้วยความเชื่อ ความวางใจ ความยินดี การประกาศข่าวดี และการถวายชีวิตรับใช้พระองค์ด้วยใจร้อนรน ขอให้วันแห่งการระลึกถึงการฟื้นพระชนม์ของพระเยซูในปีนี้ นำการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านจากสง่าราศีหนึ่งสู่อีกสง่าราศีหนึ่ง ทวีคูณมากยิ่งขึ้น

พระธรรมวิวรณ์กล่าวว่า “... เรา​ได้​ตาย​แล้ว แต่ นี่​แน่ะ เรา​ก็​ยัง​ดำรง​ชีวิต​อยู่​ตลอดไป​เป็น​นิตย์” วว. 1:18

ท่านจะตอบสนองต่อการระลึกถึงการฟื้นคืนพระชนม์ขององค์พระเยซูคริสต์ในปี 2020 นี้อย่างไร?

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top