risen

       อาทิตย์นี้เป็นวันที่เราระลึกถึงการฟื้นคืนพระชนม์ขององค์พระเยซูคริสต์ หรือ ทั่วโลกเรียกว่า “วันอีสเตอร์” วันนี้เป็นวันสำคัญที่สุดสำหรับคริสตชน อาจารย์วีรชัยเคยเทศนาว่า “พระเยซูคริสต์ไม่เคยบอกให้เรา ฉลองวันประสูติของพระองค์ (วันคริสตมาส) แต่พระองค์บอกให้เราระลึกถึงวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์” รวมถึงการฟื้นพระชนม์ของพระองค์ และให้เรากระทำเรื่อยไป จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมา

พระวจนะพระเจ้าให้ภาพการตอบสนองต่อการฟื้นคืนพระชนม์ในหลากหลายมุมมอง

  1. มารีย์ชาวมักดาลา เห็นพระเยซูฟื้นพระชนม์ ด้วยความยินดี เธอรีบไปบอกพวกสาวก
  2. โธมัส มีความสงสัย จนเขาได้สัมผัสพระกายพระองค์ เขาจึงเชื่อวางใจ
  3. เปโตร กลับไปจับปลา จนเขาได้พบพระองค์ เขาจึงกลับมาดูแลฝูงแกะของพระองค์อีกครั้ง
  4. เปาโล เคยข่มเหงคริสเตียน เมื่อเขาพบพระเยซู เขากลายเป็นผู้ประกาศด้วยใจร้อนรน

การฟื้นคืนพระชนม์ขององค์พระเยซูคริสต์ได้นำการเปลี่ยนแปลงชีวิต ของผู้คนมากมายตลอดทุกยุคทุกสมัย พระองค์ประสงค์ให้เหตุการณ์การฟื้นคืนพระชนม์นี้ เปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยเช่นกัน

แม้ว่าเราเองอาจเคยสงสัย เคยปฏิเสธ หรือแม้แต่ข่มเหงคนของพระเจ้าด้วยคำพูดและการกระทำ แต่โดยพระคุณ เราได้เข้าใจ และตอบสนองต่อการฟื้นคืนของพระเจ้า ด้วยความเชื่อ ความวางใจ ความยินดี การประกาศข่าวดี และการถวายชีวิตรับใช้พระองค์ด้วยใจร้อนรน ขอให้วันแห่งการระลึกถึงการฟื้นพระชนม์ของพระเยซูในปีนี้ นำการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านจากสง่าราศีหนึ่งสู่อีกสง่าราศีหนึ่ง ทวีคูณมากยิ่งขึ้น

พระธรรมวิวรณ์กล่าวว่า “... เรา​ได้​ตาย​แล้ว แต่ นี่​แน่ะ เรา​ก็​ยัง​ดำรง​ชีวิต​อยู่​ตลอดไป​เป็น​นิตย์” วว. 1:18

ท่านจะตอบสนองต่อการระลึกถึงการฟื้นคืนพระชนม์ขององค์พระเยซูคริสต์ในปี 2020 นี้อย่างไร?