Menu

Time

คุณเคยคิดไหมว่า ทุกเสี้ยวนาทีในชีวิตของคุณที่ค่อยๆ ผ่านไป มันได้นำคุณให้เข้าใกล้ “ความเป็นนิรันดร์” ?

             สำหรับคริสตจักร (ผู้เชื่อทุกคน) เราเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ ผู้กำลังเฝ้าอธิษฐานรอคอยเจ้าบ่าว คือทูลขอให้พระเยซูได้เสด็จมา ทุกๆ วินาทีที่เราอธิษฐานอยากพบพระพักตร์ คำอธิษฐานเหล่านั้นสัมฤทธิ์ผลเป็นจริงทุกถ้อยคำ เหตุเพราะทุกนาทีที่ผ่านพ้นไป พระเจ้ากำลังดึงเราให้เข้าใกล้ความจริงแห่งการปรากฏของพระองค์

          -ในความทุกข์ยากลำบากในปัจจุบัน แต่ทุกเสี้ยววินาทีที่ผ่านไป นำคุณให้เข้าใกล้ความสุขนิรันดร์

          -ในความขัดสนในปัจจุบัน แต่ทุกเสี้ยววินาทีที่ผ่านไป นำคุณให้เข้าใกล้ความมั่งมีและการครอบครองนิรันดร์

          -ในความเจ็บป่วยในปัจจุบัน แต่ทุกเสี้ยววินาทีที่ผ่านไป นำคุณให้เข้าใกล้ร่างกายที่สมบูรณ์นิรันดร์

          -ในความเศร้าใจในปัจจุบัน แต่ทุกเสี้ยววินาทีที่ผ่านไป นำคุณให้เข้าใกล้ความยินดี ความสงบ สันติสุขนิรันดร์

          พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาโดยเร็ววัน และทุกๆ นาทีที่ผ่านไป พระคริสต์ปรารถนาเร่งเวลาเพื่อจะได้พบกับเจ้าสาวของพระองค์ อย่าให้สถานการณ์ปัจจุบันเป็นดั่งกำแพงบดบังภาพความจริงแห่งความเป็นนิรันดร์ อย่าให้ภาพ “มตะ” ใกล้ตา เป็นดั่งเส้นผมบังตา ภาพภูเขาแห่งความเป็น “อมตะ”

         พระธรรมวิวรณ์ได้กล่าวไว้ว่า “เรา​จะ​มา​ใน​เร็วๆ นี้ จง​ยึด​มั่น​ใน​สิ่ง​ที่​เจ้า​มี เพื่อ​ไม่ให้​ผู้ใด​ชิง​เอา​มงกุฎ​ของ​เจ้า​ไป​ได้”​ (วิวรณ์ 3:11)

เมื่อเราเชื่อในพระคริสต์                ชีวิตใหม่ได้เกิดขึ้น

ทุกนาที ที่ผ่านไป                        ถูกกำหนดไว้ ให้มีแสง

ที่ปลายทาง ความสว่าง               สู่หนทาง ความเป็นนิรันดร์

ปัญหาวันนี้จะหมดไป                  ย่างก้าวใหม่ สู่ความสดใส

อยากบอกคุณ จงมั่นใจ               พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียม

“นิรันดร์” เอาไว้                         “ให้กับคุณ”

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top