Menu

Way to cross the obstacles

           นักเดินทางผจญภัยสองคนมองเห็นภูเขาลูกหนึ่งข้างหน้า คนหนึ่งเลือกเดินข้าม อีกคนหนึ่งเลือกเดินอ้อม ในช่วงเวลาที่มนุษย์สามารถประดิษฐ์เครื่องบินได้ พวกเขาเลือกจะบินข้ามภูเขาไป แต่ในเวลาที่มนุษย์มีเทคโนโลยีก้าวไกล บางครั้งเราเลือกที่จะเจาะภูเขาลูกนั้นแล้วทำอุโมงค์ทะลุผ่านไป วันเวลาทำให้เราเปลี่ยนไปและเลือกแก้ไขปัญหาในวิธีต่างๆ กัน

           มีคนกล่าวว่า “มนุษย์เป็นเครื่องจักรแห่งการเติบโต” เราไม่ใช่หุ่นยนต์ตามสายพานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ทำงานซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่สามารถคิดหรือพัฒนาตนเองได้ แต่เซลล์ในร่างกายของเราถูกออกแบบมาเพื่อการพัฒนา เราเติบโตขึ้นตามกาลเวลา และช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการพัฒนาคือ “เวลาที่เราพบอุปสรรคและปัญหา” เหมือนภูเขาที่อยู่ตรงหน้า ที่กาลเวลาพิสูจน์ว่า มันสามารถผ่านพ้นไปได้ในหลากหลายวิธี

           มนุษย์ถูกสร้างมาให้ตอบสนองตามสัญชาตญาณ และบ่อยครั้งเราตอบสนองตามอารมณ์ความรู้สึก แต่มนุษย์ยังถูกสร้างมาให้พัฒนาในการแก้ไขปัญหาโดยใช้ความคิดและการตัดสินใจ เราสามารถพัฒนาสู่การใช้สติปัญญาและ “การเลือก” ในสถานการณ์คับขัน เราอาจไม่ได้ตอบสนองทันทีตามสัญชาตญาณ แต่เราคิด ใคร่ครวญ หาเหตุผล และในที่สุดนำมาสู่ “การเลือกตอบสนองตามเหตุผลของตนเอง”

           ยิ่งไปกว่านั้น มนุษย์ยังถูกออกแบบมาเพื่อ เชื่อ ศรัทธา หวังและรัก เราถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อถ้อยคำและวางใจพระสัญญาของพระเจ้า จากเดิมตอบสนองตามสัญชาตญาณ อารมณ์ความรู้สึก ปัญญา เหตุผล และ เลือกตามความคิดเห็นของตน ไปสู่ “วีถีแห่งการเลือกทำตามวิธีของพระเจ้า”

           ถ้าใครตบแก้มของเรา ตามสัญชาตญาณมนุษย์ทั่วไปคงตอบสนองรุนแรงกลับไป แต่ถ้าคนนั้นเป็นบุคคลที่เรารักมากเช่น ผู้มีพระคุณ เราอาจหยุดใช้ความคิดสักครู่และตอบสนองโดย “การเลือก” ที่จะนิ่งและใคร่ครวญสิ่งที่เกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นถึงแม้ว่าคนๆ นั้นเป็นศัตรูของเรา เราสามารถเลือกปฏิบัติตามถ้อยคำพระเจ้า “ฝ่าย​เรา​บอก​ท่าน​ว่า อย่า​ต่อสู้​คน​ชั่ว ถ้า​ผู้ใด​ตบ​แก้ม​ขวา​ของ​ท่าน ​ก็​จง​หัน​แก้ม​ซ้าย​ให้​เขา​ด้วย”​ มัทธิว 5:39 พระธรรมนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้เรายินดีถูกทำร้ายมากขึ้น แต่ให้เราไม่ตอบสนองต่อสิ่งร้าย แต่ในทางกลับกัน ให้เราทำสิ่งดีตอบแทนการร้าย  มัทธิว 5:43-48

            แล้วท่านจะเลือกข้ามภูเขาในปัจจุบันนี้อย่างไร? จงเลือกตามวิถีของพระเจ้า เลือกตามวิธีแห่งพระวจนะของพระองค์ พระองค์ทรงมีหลากหลายวิธีให้ท่านเดินข้ามไปได้อย่างแน่นอน จงวางใจพระองค์

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top