Menu

Right thought

ข่าวสะเทือนใจ นักบินตั้งใจขับเครื่องบินดิ่งพสุธาชนเทือกเขาแอลป์ อดีตแฟนสาวของนักบินผู้นี้ให้สัมภาษณ์ว่า เขาเคยกล่าวกับเธอว่า “เขาจะทำให้ชื่อของเขา เป็นที่จดจำของคนทั้งโลก” คนมากมายมีเป้าหมายอยู่ใน “กรอบความคิดที่ดี” แต่ใช้วิธีการ “นอกกรอบความถูกต้อง” พวกเขาอาจมีเป้าหมายความสำเร็จที่ “น่าชื่นชม” แต่อาจได้มาจากวิธีการที่ “น่าอับอาย” พระคัมภีร์กล่าวถึงคน 4 ประเภท ผู้ซึ่งคิดและใช้วิธีการในกรอบความถูกต้องและนอกกรอบความถูกต้อง

  1. คนคิด “นอกกรอบ” และใช้วิธีการ “นอกกรอบ” คนประเภทนี้ พระคัมภีร์ใช้คำว่า “ริทำชั่วแปลกๆ” โรม 1:30 เขาคิดสิ่งที่ผู้อื่นไม่คิด และเขาทำนอกกรอบความถูกต้องด้วย ในปัจจุบันเราเห็นได้ชัดจากกลุ่มก่อการร้ายที่เราไม่สามารถเข้าใจ ทั้งแนวคิดและการกระทำของพวกเขา
  1. คนคิด “ในกรอบ” แต่ใช้วิธีการ “นอกกรอบ” ยากอบและยอห์นเป็นตัวอย่างของการคิด “ในกรอบ” แต่ใช้วิธีการ “นอกกรอบ” มัทธิว 20:20 เมื่อเหล่าสาวกคาดหมายว่าพระเยซูจะครองอาณาจักร ยากอบและยอห์นขอให้มารดามาทูลขอพระเยซู เพื่อเขาทั้งสองจะได้นั่งข้างซ้ายข้างขวาของพระองค์ วิธีการนี้ทำให้สาวกคนอื่นๆ ไม่พอใจ พระเยซูจึงสอนเขาให้ใช้วิธีในกรอบของพระเจ้า ถ้าเขาอยากเป็นใหญ่ พวกเขาต้องรับใช้คนทั้งปวง
  1. คนคิด “นอกกรอบ” แต่ใช้วิธีการ “ในกรอบ” ใน ลูกา 16:1-9 เศรษฐีผู้หนึ่งมีคนต้นเรือนอธรรม ผู้ซึ่งคิด “นอกกรอบ” จนเศรษฐีชมเขา เมื่อคนต้นเรือนจะถูกไล่ออก เขาพยายามใช้อำนาจในกรอบที่เขามีในตำแหน่งคนต้นเรือน ซึ่งสามารถลดหย่อนหนี้ให้กับลูกหนี้ของเศรษฐี เพื่อเขาจะได้มีที่ทำงานใหม่จากลูกหนี้เหล่านั้น

               ถึงแม้ว่าจะดูเจ้าเล่ห์สักนิดแต่ “เศรษฐี​ก็​ชม​คน​ต้น​เรือน​อธรรม​นั้น เพราะ​เขา​ได้​ทำ​โดย​ความ​ฉลาด” ในเชิงการเอาตัวรอด คิดวางแผนถึงชีวิตอนาคต และการสร้างเพื่อนใหม่

  1. คนคิด “ในกรอบ” และใช้วิธีการ “ในกรอบ” พระเยซูเป็นแบบอย่างของผู้มีแนวคิดในกรอบตามอย่างพระบิดา และถ่ายทอดแนวคิดนั้นผ่านพระคำพระองค์ กรอบตามพระคำที่ว่านี้ยังรวมถึงความคิดนอกกรอบตามความคิดมนุษย์ แต่ยังอยู่ในกรอบน้ำพระทัยพระเจ้า พระเยซูทรงคิดหลายอย่างนอกกรอบวัฒนธรรมอิสราเอลในขณะนั้น พระองค์ไปพบหญิงชาวสะมาเรียที่บ่อน้ำ ทรงรักษาโรคในวันสะบาโต และรับประทานอาหารกับชาวต่างชาติและคนเก็บภาษี ฯลฯ เพราะการปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เป็นการสำแดงความรัก การให้อภัย และเพื่อการประกาศแผ่นดินของพระเจ้า

ขอพระเจ้าทรงนำให้เราคิด ใช้วิธีการ และดำเนินชีวิตตามกรอบพระคัมภีร์

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top