Menu

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

42-23531510

             เป็นการยากที่เราจะมองเห็นจิตวิญญาณของเรานั้นเติบโตขึ้นมากน้อยแค่ไหนการที่เราจะวัดระดับความเติบโตของจิตวิญญาณของเรานั้นเหมือนกับการที่เรามองการเติบโตของต้นไม้เราไม่สามารถมองเห็นการเติบโตได้ในทันทีแต่เราสามารถเปรียบเทียบความสูงของมันจากความสูงในอดีตได้ดังนั้นให้คุณถามคำถามต่อไปนี้โดยเปรียบเทียบกับชีวิตของคุณในช่วง 6 เดือนก่อนหรือ 1ปีที่ผ่านมา (หรือตั้งแต่คุณมาเป็นคริสเตียน )

1. คุณกระหายหาพระเจ้ามากขึ้นหรือไม่ ?    art 267415
             ผู้เขียนสดุดี 42 กล่าวว่า " กวางกระเสือกกระสนหาลำธารที่มีน้ำไหลฉันใด ข้าแต่พระเจ้าจิตวิญญาณของข้าพระองค์ก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้น " คุณเคยกระหายหาพระเจ้าแบบนี้ไหม ? คุณปรารถนาที่จะรู้จักพระเยซูคริสต์มากขึ้น,ใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นหรือไม่?

2. คุณมีความรักมากขึ้นหรือไม่ ?    art 267415
             สัญลักษณ์ของชีวิตคริสเตียน คือ " ความรัก " ทั้งความรักที่คุณมีต่อพระเจ้า ,ต่อพี่น้องคริสเตียน และต่อคนอื่นๆ คุณรักพระเจ้า ,รักพี่น้องคริสเตียนและรักคนอื่นๆมากขึ้นหรือไม่ ?

3. คุณไวต่อพระเจ้า / รู้สึกว่าพระองค์สถิตด้วยมากขึ้นหรือไม่ ?
4. คุณดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นหรือไม่ ?
              ก่อนที่เราจะรู้จักพระเจ้าเราทำทุกสิ่งทุกอย่างตามความพอใจของเรา แต่เมื่อเรามีชีวิตใหม่กับพระองค์แล้วเราก็จะปรารถนาที่จะทำในสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำและสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำก็มีบอกไว้ในพระคัมภีร์

5. คุณมีความห่วงใยในความต้องการทั้งฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณของผู้อื่นมากขึ้นหรือไม่ ?   art 267415
              เรามักพบว่ายิ่งคนๆหนึ่งเป็นคริสเตียนนานเท่าไหร่ เขาก็จะยิ่งประกาศน้อยลงเท่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าเราไม่ได้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นแต่ชี้ให้เห็นว่าจิตวิญญาณของเรากำลังเฉื่อยชาลง

6. คุณมีความห่วงใยคริสตจักรของพระเจ้ามากขึ้นหรือไม่ ?  art 267415
              ยิ่งเราเติบโตเหมือนพระเยซูมากขึ้นเท่าไหร่เราจะรักคริสตจักรของพระองค์มากขึ้นเท่านั้นเราห่วงใยทั้งคริสตจักรท้องถิ่นที่เราสังกัดอยู่และคริสตจักรสากลของพระเจ้าทั้งหมด

7. คุณให้ความสำคัญกับวินัยในชีวิตคริสเตียนมากขึ้นหรือไม่ ?   art 267415
              มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้เราเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลยสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เราไม่เติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณก็คือ  "การที่เราไม่มีวินัยในชีวิตคริสเตียน " ดังนั้นคนที่จะเติบโตในฝ่ายวิญญาณได้คือคนที่วางชีวิตของตัวเองไว้ในที่ที่พระเจ้าจะอวยพรได้คือการมีวินัยในชีวิตคริสเตียน

8. คุณไวต่อการสารภาพบาปมากขึ้นหรือไม่ ?    art 267415
             ยิ่งเราเติบโตกับพระเจ้ามากขึ้นเราจะทำบาปน้อยลงแต่เราจะรู้สึกว่าเราทำบาปมากขึ้นเพราะเราจะเริ่มรู้ตัวเมื่อเราทำบาปได้เร็วขึ้นแม้แต่ความบาปเล็กๆ น้อยๆ ที่เราไม่เคยใส่ใจมาก่อนและไม่ใช่เพียงแค่รู้ว่าเราทำบาปเท่านั้นแต่เราจะไวต่อการกลับใจใหม่และการสารภาพบาปมากขึ้น

9. คุณให้อภัยแก่คนอื่นมากขึ้นหรือไม่ ?   art 267415
              การให้อภัยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำยากที่สุดและเป็นสิ่งที่ขัดกับธรรมชาติที่สุดที่เรียกร้องให้เราทำแต่ยิ่งเรามีชีวิตที่เหมือนพระเยซูมากขึ้นเท่าไหร่เราจะให้อภัยแก่คนอื่นมากขึ้นเหมือนกับที่พระเยซูคริสต์ให้อภัยแก่คนที่ตรึงพระองค์ที่กางเขนนั้น

10. คุณคิดถึงชีวิตนิรันดร์มากขึ้นหรือไม่ ?   art 267415
              คุณกำลังจดจ่ออยู่กับชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าประทานให้หรือคุณกำลังจดจ่อและทุ่มเทชีวิตของคุณกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เท่านั้น 
              สิ่งที่สำคัญคือทิศทางชีวิตที่เติบโตขึ้นในพระเจ้าเกิดขึ้นโดย " ความตั้งใจ " ไม่ใช่โดย " อัตโนมัติ "  ดังนั้นถ้าคุณดำเนินชีวิตอย่างไม่มีเป้าหมายและไม่มีการประเมินชีวิตของคุณคุณอาจจะเดินห่างพระเจ้าออกไปโดยไม่รู้ตัว ทั้งๆ ที่คุณยังรับใช้พระองค์อยู่ก็ได้แต่อย่าท้อใจถ้าคุณมีการเติบโตในฝ่ายวิญญาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะทิศทางสำคัญกว่าความเร็ว คำถามที่คุณจะต้องถามไม่ใช่  " ฉันเติบโตเร็วแค่ไหน ? " แต่คือ "ฉันยังคงเติบโตขึ้นหรือเปล่า ? "

 

ดัดแปลงจาก : 10 Questions to Ask to Make Sure You're Still Growing. by Donald S. Whitney

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top