Menu

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

maxresdefault2

พระเยซูเสด็จเข้าเมืองเยริโค ขณะกำลังผ่านไป ชายคนหนึ่งที่นั่นชื่อ ศักเคียส เป็นหัวหน้าคนเก็บภาษีผู้ร่ำรวย เขาอยากเห็นว่าพระเยซู เป็นใคร แต่มองไม่เห็นเนื่องจากเขาเตี้ยและเพราะคนมาก เขาจึงวิ่งขึ้นหน้าแล้วปีนขึ้นต้นมะเดื่อดักมองพระองค์ เพราะพระเยซูกำลังเสด็จไปทางนั้น (ลูกา19:1-4)


             เรื่องของ ศักเคียส สะท้อนความจริงเกี่ยวกับความหิวโหยของจิตใจของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัย เขาผู้นี้มีทรัพย์สินเงินทองขั้นเศรษฐี ชีวิตมีความสะดวกสบาย แต่เขาพบตัวเองขาด และยากจนทางจิตใจ จิตใจภายในว่างเปล่า จิตใจหิวโหยบางสิ่งที่ทรัพย์สินเงินทองให้ไม่ได้ เมื่อเขาได้ ทราบจากคำบอกเล่าของผู้ที่ได้ไปฟังคำสอนและกิจการอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงทำ เขาทิ้งหน้าที่การงานที่จะไปฟังและดูไห้ได้ยินด้วยหู ดูด้วยตาของตน แต่เขาพบอุปสรรค คือตัวของเขาเตี้ยและคนแน่น แต่อย่างไรก็ตามเขาไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค เขาวิ่งล่วงหน้าและปีนขึ้นต้นมะเดื่อ เพื่อจะรู้ว่าพระเยซูเป็นผู้ใด ทำอะไร สอนอะไร และเขาได้เห็นพระเยซูแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ พระเยซูเห็นเขา
             ศักเคียสเห็นพระเยซู ไม่ใช่เพียงเห็นรูปร่างหน้าตา แต่ตาใจของเขาได้เห็นพระเยซูเป็นมากกว่า มนุษย์ธรรมดา พระองค์เป็นมากกว่าศาสดา เขาได้เห็นพระเยซูเป็นพระผู้เป็นเจ้า เมื่อพระเยซูเสด็จเข้ามาในบ้านของเขา เขาทูลพระองค์ว่า:"พระองค์เจ้าข้าดูเถิด ที่นี่ เวลานี้ ข้าพระองค์ขอยกทรัพย์สมบัติกึ่งหนึ่งให้แก่คนยากจน และหากข้าพระองค์ได้โกงอะไรใคร จะใช้คืนสี่เท่า"
             ใครก็ตามที่ได้รู้จักพระเยซูเป็นอย่างที่พระองค์เป็นอย่างแท้จริง ชีวิตเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ความโลภ ความเห็นแก่ตัวมลายหายไป จิตใจเปลี่ยน เลิกทางแห่งความบาปเลี่ยนเป็นทำการดี เห็นอกเห็นใจผูอื่น มีใจปรารถนาที่จะเห็นผู้อื่นมีความสุข เขาพบสัจธรรม การให้ทำให้ชีวิตมีความสุขยิ่งกว่าการรับ
พบพระเยซูและ รู้จักพระองค์ คือสุดยอดของชีวิต.

ศจ.ดร.วีรชัย  โกแวร์

 

Service Time : Worship

วันเสาร์
เรียนรวีวารศึกษา                     18.00 - 19.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  19.00 - 20.30 น.

วันอาทิตย์
อธิษฐานรุ่งอรุณ                      07.00 - 08.00 น.
เรียนรวีวารศึกษา                     09.15 - 10.00 น.
นมัสการ  -  เทศนา                  10.15 - 12.10 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 12.10 - 13.00 น.
กิจกรรมกลุ่มย่อยต่างๆ              13.00 - 15.30 น.

Service Time : Office

เวลาทำการของสำนักงานคริสตจักร
วันอังคาร - วันอาทิตย์
เปิดทำการ                              เวลา 09.30 น.
ปิดทำการ                               เวลา 17.00 น.

โทร. 02-318-4054-5 , 02-319-7764-5
โทรสาร 02-314-4331
*หมายเหตุ คุณพิณศิริ : 081-812-8358

Service Time : Prayer Room

วันอังคาร - วันอาทิตย์
วันอังคาร                        09.0 - 16.00 น.
วันพุธ                            18.30  - 20.30  น.

วันพฤหัส                        19.00  - 21.00  น.
วันศุกร์                           19.00  - 21.00  น.

Go to top