• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

ข้าขอวิงวอนพระเยซู โปรดนำชีวิตข้างหน้าต่อไป
จะเป็นอย่างไรไม่รู้ แต่วันนี้ตัดสินใจ
มอบตัวและใจดวงนี้ รับใช้พระองค์

โปรดให้ข้าเห็นนิมิตในประเทศไทย
โปรดส่งข้าไปเล่าความเป็นจริงให้คนไทยได้รู้
ข้าปรารถนา รับใช้พระองค์ผู้มีชีวิตอยู่
ข้ารู้พระองค์จะนำทางข้าไป จนสิ้นลมหายใจ

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon