• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

ข้าได้เข้าไปถึงที่โกละโกธา
โดยได้แบกเอาความผิดบาปของข้า
ที่นั่นข้าสำนึกว่าโลกนี้หมดหวัง
จนได้พบทางแห่งโกละโกธา

ที่โกละโกธาข้ายินเสียงอ้อนวอน
ได้เห็นพระพักตร์เต็มด้วยความเมตตา
ที่นั่นเป็นที่พ้นภัยให้แก่คนบาป
ข้าจึงเข้าไปด้วยน้ำตานองหน้า

ที่นั่นข้าได้พบความรักของพระองค์
รับทุกข์ทรมานเต็มด้วยบาดแผล
ลำธารแห่งความกรุณาชำระข้า
ภาระหนักบาปผิดก็หลุดสิ้นไป

แน่นอนพระองค์รับความเจ็บปวดแทนข้า
เจ้างูร้ายก็หมดอำนาจของมัน
ความสันติสุขหลั่งไหลเข้าในใจข้า
ข้าจึงสรรเสริญพระองค์เป็นนิตย์

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon