• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

องค์พระเยซูคือผู้ใด
องค์พระเยซูคือผู้ใด
องค์พระเยซูคือผู้ใด
ใครจะบรรยาย (X2)

พระองค์คือพลับพลึงแห่งภูผา
ดั่งดาราส่องแสงเฉิดฉาย
ทรงพระชนม์เป็นอยู่ไม่รู้วาย
คือสหายของเราทุกคน

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon