• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

อยู่เพื่อพระคริสต์ชีวิตถวายพระองค์
พระหัตถ์มั่นคงทรงนำไปตามมรรคา
อยู่พระองค์ชื่นใจยินดีมอบชีวีพลีบูชา
แสนสุขอุราเมื่อข้าได้พบพระองค์

ครั้งหนึ่งใจข้าชั่วช้าด้วยการธรรม
แต่มีผู้นำทางธรรมให้มั่นคง
ด้วยความเมตตาพระองค์ทรงช่วย
พร้อมด้วยความรักยืนยงพระหัตถ์มั่นคง
ดำรงอยู่นิรันดร์

เมื่อมารเข้าครองทดลองใจข้าหวั่นไหว
แต่ข้าวางใจมีชัยใจเกิดสุขสันต์
พระองค์ประทานกำลังมากมาย
ทรงให้สิ่งสารพันใจเกิดสุขสันต์
ทุกวันถวายพระองค์

อยู่เพื่อพระคริสต์ชีวิตถวายพระองค์
พระหัตถ์มั่นคงทรงนำไปตามมรรคา
อยู่พระองค์ชื่นใจยินดีมอบชีวีพลีบูชา
แสนสุขอุราเมื่อข้าได้พบพระองค์

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon