• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

โอ้พระองค์เจ้าเราเข้ามา 
แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์
จะอยู่ในอ้อมแขน ในพระคุณอันล้ำเลิศ 
จิตใจได้สัมผัสพระองค์

*อยากบอกว่า เรารักพระองค์สุดหัวใจ
ชีวิตขอมอบถวาย ให้พระองค์ทรงนำ 
ทุกย่างเท้าก้าวเดินไป จะอยู่ในพระทัยพระองค์
จะอยู่ในพระทัยพระองค์

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon