• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

เพราะความรักพระองค์มั่นคง
ฉันจึงร้องเพลง สรรเสริญพระเยซู
และเพราะพระองค์ทรงความยิ่งใหญ่
ทรงคุณอนันต์ สูงเหนือนามใด
และเพราะพระองค์ ทรงอุ้มชูเราทุกวัน
ใจของเราจึงพบพระคุณ

*ภายในอ้อมแขน อัน อุ่นใจ 
ภายในอ้อมแขน อัน อุ่นใจ
ความรักพระองค์ ทรง โปรดสำแดง
ผ่านอ้อมแขนพระองค์

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon