• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

เดินทางมาแล้วเนิ่นนานยาวไกล 
บางทีก็ล้าท้อแท้ทุกข์ใจ..หมดหวัง 
จากเมื่อลองคิดไป ความฝันที่มีมากมาย
ไม่เคยได้อย่างใจเราคิดไปเลย

แต่เมื่อเรามารื้อฟื้น รื้อฟื้นใจที่ดีแบบเก่า
หากเมื่อเราเริ่มท้อแท้ รู้พระเจ้าจะดูแล
เปลี่ยนจิตใจและรื้อฟื้น รื้อฟื้นใจที่ดีแบบเก่า
ปรับเปลี่ยนเราจากครั้งนั้น ครั้งที่เราได้รู้……ว่าพระเยซูรักเรา

มีความสับสนวุ่นวายมากมาย 
มองไปทางไหนไร้ความจริงใจ..ต่อกัน
สิ่งที่เคยต้องการ ความรักและความห่วงใย 
ไม่เคยได้อย่างใจเราคิดไปเลย

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon