• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

บนไม้กางเขนข้าเห็นความรัก
ทั้งความทุกข์หนักที่พระต้องทน
โอ...พระเยซูยอมวายพระชนม์
โลหิตหลั่งล้นท่วมท้นกายา

นี่แหล่ะรอยระลึก แห่งความรักอันใหญ่หลวง
พระทรงวายพระชนม์เพื่อคนทั้งปวง
ที่ตกห้วงเหวแห่งความบาป

เชิญมา เชิญมา เชิญมา อย่าช้าเชิญมา เชิญมา เชิญมา เชิญ
เชิญมา เชิญมา เชิญมา อย่าช้าเชิญมาหาพระเยซู

เขาเอาหนามสานเป็นมงกุฎสวม
พระเศียรพระองค์พระทรงทนไว้
เขาเยาะเย้ยว่าอย่างน่าอับอาย
และถ่มน้ำลายรดใส่พระองค์

พระถูกโบยตีไม่มีเรี่ยวแรง
ถูกทวนทิ่มแทงน้ำและเลือดไหล
พระหัตถ์พระบาทถูกตอกตรึงไว้
จนถึงความตายบนไม้กางเขน

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon