• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

เรา ผูกพันกันด้วยรัก ยิ่งใหญ่นัก
คือสิ่งที่พระเยซู ให้มา
ความรักไม่มีเงื่อนไข รักด้วยความเข้าใจ
เปี่ยมด้วยความเมตตา

รัก กันซึ่งกันและกัน
ด้วยความหวัง ให้เกิดสิ่งที่ดีๆ ตามมา
ความรักนั้นต้องสร้างสรรค์ 
รักนั้นต้องแบ่งปัน สุขและทุกข์ร่วมกัน

เหมือนดั่งพระองค์ทรงรัก ยากยิ่งนัก
ไม่มีใครมาเทียบได้
พระองค์นั้นทรงยอมตาย
ทรงเป็นพระผู้ไถ่ ให้แก่เราทุกคน

ขอให้เราจงเลียนแบบรัก
เฝ้าฟูมฟัก ในสิ่งที่พระองค์ทรงให้มา
มีพี่น้องร่วมกันรับใช้ 
ทำตามน้ำพระทัย 
เพื่อถวายพระองค์