• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

รักคือคำ ๆ นี้ รักคือความอดทนทุกอย่างจริงใจให้กัน
รักคือความเข้าใจ รักคือยอมอภัยทุกอย่าง อภัยให้กัน

* ดั่งดวงตะวัน ที่ยังยั่งยืนคู่ฟ้า ความรักจึงบังเกิดมา
ให้เป็นภาษาทางใจ ให้ไว้เพื่อช่วยนำทาง คู่ใจของเรา (เพราะเราคู่กัน)

รักคือเธอและฉัน รักคือความผูกพันยิ่งใหญ่
จากใจของเรา เพราะเราคู่กัน (*)

รักคือความอ่อนโยน รักนำทางสู่ความสำเร็จ เป็นจริงสมใจ
รักคือยอมมอบใจ รักคือยอมจะไปทุกที่ ไม่มีทิ้งกัน (*)