• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

เรากราบนมัสการ คุกเข่าต่อพระบาท
องค์ผู้ทรงราศี 
เรายกพระองค์ เรายกพระองค์
(x2)

ไม่มีสิ่งใดล้ำค่าเกิน
กว่าที่ได้เข้ามา
น้อมวันทา สรรเสริญ
ต่อหน้าบัลลังก์

แสนประเสริฐที่พระสิริ
ส่องเราด้วยพระคุณ
ชีวีเราขออยู่เพื่อสรรเสริญ

jp.ne.asoft.android.gchord icon