• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

ขอพระเจ้าสดับคำร้องวิงวอนของข้า 
ยามข้าร้องทูลพระองค์ ด้วยใจต้องการพึ่งพา

 

 และยามเมื่อใจของข้าระอา ขอพระทรงเมตตา 
 ให้เข้าใกล้พระศิลา ที่สูงกว่าข้าพระองค์

 

เพราะพระเจ้าทรงเป็น ที่ลี้ภัยและพระศิลา
ป้อมปราการมั่นคง โอบล้อมพิทักษ์รักษา

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon