• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

ขอได้โปรดปรานบ้านเมือง ที่ข้าอาศัยอยู่เนือง รับพรเจริญ
ให้ตั้งมั่นคงพ้นทุกข์ มีแต่สำราญผาสุก
พ้นจากศัตรูบุกรุก ร้ายกาจห่างเหิน

เราขอกราบทูลอ้อนวอน พระเจ้าได้โปรด
อวยพรประเทศเมืองไทย 

ให้ได้อยู่เย็นเป็นสุข ราษฎรทั้งหลายพ้นทุกข์
ปรีดิ์เปรมเกษมทุกยุค ทั้งผู้น้อยใหญ่

พวกข้าทั้งหลายร้องเพลง
ถวายพระเกียรติบรรเลง สรรเสริญพระเจ้า

ให้อาณาจักรยืนนาน ทั้งชาวชนสุขชื่นบาน
ด้วยเดชพระบารมีเป็นสุขสำราญ

ข้ารักประเทศเมืองไทย
ซึ่งมีเสรีทั่วไป มาแต่โบราณ

ขอพระเจ้าอวยพระพร ให้บรรดาประชากร 
ได้รับพระธรรมคำสอน เดินตามพระเจ้า

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon