• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

ในเวลาที่ข้าหมดแรง ในเวลาที่ข้าท้อใจ
ในวันที่ข้ามองไม่เห็นใคร เมื่อข้าต้องเสียความฝันไป
ข้าวางใจพระองค์ ข้ารอคอยพระองค์
พระองค์มีแผนการสำหรับข้า
แม้ในความวุ่นวาย พระองค์นำข้าไป
พระองค์ทรงสถิตย์อยู่ในใจ

ข้าขอนมัสการ ข้าเชื่อด้วยใจศรัทธา
ถวายเครื่องบูชา ที่หน้าบัลลังก์พระองค์
ข้าขอนมัสการ แด่พระเจ้าผู้ทรงเมตตา
สิ่งนี้ที่ข้าต้องการ ได้อยู่ในพระนิเวศพระบิดา

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon