• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

อยากจะพบพระองค์ ผู้ทรงดำรงในกาลเวลา
อยากจะเห็นพระพักตร์ ผู้เป็นที่รักของข้า
ข้าปรารถนาได้อยู่ใกล้ชิด ได้พินิจในความงาม

อยากจะนั่งลงใกล้ที่เบื้อง พระบาทองค์พระเยซู
อยู่ตรงหน้าพระพักตร์ ผู้เป็นที่รักของข้า
เพียงหนึ่งวันนี้ได้อยู่ใกล้ชิด ก็ดีกว่าพันวันในที่ใดๆ

ข้าจะรักและบูชา นมัสการ
จะไม่ขอไปไกลห่างจากพระพักตร์
ข้าจะรักและบูชา นมัสการ
อยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon