• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

พระองค์มีพระประสงค์ที่ดีสำหรับข้า 
ข้าเชื่อวางใจในพระเมตตานิรันดร์
พระองค์ทรงฉุดข้าขึ้นจากโคลนตมผงคลี 
ให้ข้าอยู่ในความเสรี ของพระองค์

ข้าเป็นไทข้าไม่ต้องกลัว เมื่อข้าเป็นของพระองค์
เพราะพระองค์ดำรงค์ด้วยรักมั่นคงต่อข้า 
ข้าจะยืนด้วยความเข้มแข็ง ไม่อ่อนแรงไม่หันเหไป
เพราะพระองค์ทรงไถ่ข้าไว้ ให้ข้าเป็นไท

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon