• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

ข้าเพ่งมองพระองค์ ผู้ทรงบริสุทธิ์ 
เมื่อเราอยู่ สรรเสริญ ร่วมกัน
ข้าอ้าแขน ขึ้นมา รับความรักพระองค์ 
ข้าได้เห็น พระองค์ ในเรา

*** ขอพระวิญญาณ ชูใจข้า 
ขอพระวิญญาณ ทรงช่วยข้า
โปรดเติมความรัก ของพระองค์
ให้ข้าอีกสักครา
ขอพระวิญญาณ ชูใจข้า
ขอพระวิญญาณ ทรงช่วยข้า
โปรดเติมความรัก ของพระองค์ 
ให้ข้าอีกสักครา

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon